Pašvaldību atvērtie dati portālā epakalpojumi.lv

Sekojot Rīgas domes paraugam, ZZ Dats portālā epakalpojumi.lv ir apkopojis datus no Latvijas pašvaldībām, lai iedzīvotāji tos varētu atkal izmantot.

Pašvaldību dati, kas klasificēti kā publiski pieejami, periodiski tiek sagatavoti mašīnlasāmā formātā, lai tālāk tos ērti varētu izmantot, veidojot visdažādākās statistikas un analīzes materiālus, uzlabotu projektus vai attīstītu biznesa idejas. Portāla sadaļā “OData” pieejama vispārīga informācija, ko var brīvi izmantot un izplatīt ikviens – datu kopas par deklarēto personu skaitu pašvaldībās, par noslēgtajām laulībām, jaundzimušajiem, pirmsskolu izglītības iestāžu rindām Jelgavas pilsētā, licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēm u.c.

Mēs apzināmies, ka mūsdienīgā pašvaldībā, ir būtiski iestāžu rīcībā esošos datus padarīt atvērtus, brīvi pieejamus vienotā formātā, noteiktā vietā. Informācijas atkalizmantošana sniedz tai pievienoto vērtību – tādējādi ieguldītais laiks, darbs un līdzekļi nav velti, bet gan datu formātā turpina dzīvot savu dzīvi, jo ir pieejami ikvienam.

Ja dati ir brīvi pieejami arī ārpus iestādes, kas tos radījusi vai apkopojusi, iniciatīvu radīt ko jaunu un noderīgu var uzņemties katrs – rīkojoties sabiedrības labā vai veidojot uzņēmumu, kura sniegtais pakalpojums būs noderīgs visiem un sniegs pienesumu ekonomikas attīstībai.

Ceram, ka datu pieejamība veicinās sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā un nodrošinās aktīvu un radošu palīdzību tās funkciju īstenošanā.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.