Pašvaldību atvērtie dati portālā epakalpojumi.lv

Sekojot Rīgas domes paraugam, ZZ Dats portālā epakalpojumi.lv ir apkopojis datus no Latvijas pašvaldībām, lai iedzīvotāji tos varētu atkalizmantot.

Pašvaldību dati, kas klasificēti kā publiski pieejami, periodiski tiek sagatavoti mašīnlasāmā formātā, lai tālāk tos ērti varētu izmantot, veidojot visdažādākās statistikas un analīzes materiālus, uzlabotu projektus vai attīstītu biznesa idejas. Portāla sadaļā “OData” pieejama vispārīga informācija, ko var brīvi izmantot un izplatīt ikviens – datu kopas par deklarēto personu skaitu pašvaldībās, par noslēgtajām laulībām, jaundzimušajiem, pirmsskolu izglītības iestāžu rindām Jelgavas pilsētā, licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēm u.c.

Mēs apzināmies, ka mūsdienīgā pašvaldībā, ir būtiski iestāžu rīcībā esošos datus padarīt atvērtus, brīvi pieejamus vienotā formātā, noteiktā vietā. Informācijas atkalizmantošana sniedz tai pievienoto vērtību – tādējādi ieguldītais laiks, darbs un līdzekļi nav velti, bet gan datu formātā turpina dzīvot savu dzīvi, jo ir pieejami ikvienam.

Ja dati ir brīvi pieejami arī ārpus iestādes, kas tos radījusi vai apkopojusi, iniciatīvu radīt ko jaunu un noderīgu var uzņemties katrs – rīkojoties sabiedrības labā vai veidojot uzņēmumu, kura sniegtais pakalpojums būs noderīgs visiem un sniegs pienesumu ekonomikas attīstībai.

Ceram, ka datu pieejamība veicinās sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā un nodrošinās aktīvu un radošu palīdzību tās funkciju īstenošanā.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]