Par kvalitātes un drošības vadības sistēmu darbības standartu ISO 9001 un ISO 27001

24.maijā pie mums viesojās organizācijas „Bureau Veritas” auditoru komanda, lai novērtētu mūsu kvalitātes un drošības vadības sistēmu darbību un atbilstību standartu ISO 9001 un ISO 27001 prasībām.

Standarts ISO 9001 ir labas kvalitātes pārvaldības un nodrošināšanas pamats katram uzņēmumam un organizācijai. Tas palīdz veidot sistemātisku, strukturētu un izsvērtu pieeju ikdienas uzņēmuma darbībās, tādējādi paaugstinot uzņēmuma efektivitāti un veicinot konkurētspēju. ZZ Dats standartu attiecina un pielieto sistēmanalīzē, programmatūras projektēšanā, izstrādē un ieviešanā, datu bāzu izmitināšanā, klientu apkalpošanā, lietotāju apmācībā, elektronisko pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā. Standarta izmantošana ikdienā palīdz strukturēti un sabalansēti veikt darbam nepieciešamās funkcijas.

Standarts  ISO 27001 ir informācijas drošības pārvaldības standarts, kas palīdz uzņēmumam un organizācijai novērtēt informācijas apdraudējumu riskus, izveidot, ieviest un uzturēt atbilstošu  to kontroli, pārvaldību, tādējādi sekmējot konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Informācijas drošība ir kļuvusi par vienu no pašreizējā laikmeta aktuālāko jautājumu. Rūpēties par informācijas drošību nozīmē rūpes par uzņēmuma pastāvēšanu, darbību, kā arī par pašu un klientu datu drošību.

Auditori atzinīgi novērtēja ZZ Dats gada laikā izdarīto un sasniegto. Lai arī turpmāk tikpat sekmīgi turpinātu darboties, auditori sniedza arī priekšlikumus turpmākai procesu pilnveidei. ZZ Dats jau vairāku gadu garumā ik gadu veic ISO 9001 un ISO 27001 auditācijas, rūpējoties par saviem klientiem un sadarbības partneriem, sniedzot tiem kvalitatīvus produktus un pakalpojumus.

Citi raksti

Piesakies Ēnu dienai ZZ Dats 

No 2024. gada 1. līdz 18. martam jauniešus, kuriem interesē darbs IT nozarē, aicinām pieteikties Ēnu dienai ZZ Dats komandā.