Par ERAF Projekta (pētījuma) IWiRoM, uzsākšanu un ieviešanu

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai

SIA “ZZ Dats” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi līgumu par Projekta Nr.

1.1.1.1/20/A/053 “IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai”, un jau ir uzsākusi Projekta īstenošanas darbības.

Dotajā brīdī ir uzsāktas darbības, kas ir saistītas ar Ziemas ceļu uzturēšanas ekosistēmas modeļa izstrādi. Aktivitātes mērķis ir formāli definēt IWiRoM izstrādes un pielietojuma apgabalu un iesaistīt ieinteresētās puses.  Minēto aktivitāti ir plānots pabeigt 30.03.2021.

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Atbalstam darbiniekus profesionālā izaugsmē

Pilnveidošanās ir ZZ Dats virzītājspēks. Uzņēmums nepārtraukti meklē veidu, kā uzlabot profesionālo sniegumu, strādājot komandās un mācoties vienam no otra. […]

Sveicam svētkos!

Novēlam visiem priecīgas, svētīgas un sirsnīgas Lieldienas! Lai pavasara siltums un dabas mošanās līdzi nes iedvesmu un ticību labajam!