NĪN paziņojumu piegāde pa pastu pašvaldībām gadā izmaksā vairāk kā miljonu eiro

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski-epakalpojumi.lv

2023. gada pirmajā pusgadā Latvijas pašvaldības fiziskām personām elektroniskā veidā nosūtījušas par 54 tūkstošiem vairāk nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu nekā pērn. 316 tūkstoši jeb 28,5% no fiziskām personām sagatavotajiem NĪN maksāšanas paziņojumiem ir nosūtīti uz e-pastu, bet 74 tūkstoši jeb 6,5% uz oficiālo e-adresi. Tomēr joprojām 709 tūkstoši NĪN maksāšanas paziņojumu fiziskām personām tiek sūtīti pa pastu, tai skaitā gandrīz 15 tūkstoši uz ārzemēm.

“Iedzīvotāji joprojām ir kūtri elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanā informācijas saņemšanā no pašvaldībām, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu sagatavošana un piegāde pa pastu Latvijas pašvaldībām gadā izmaksā vairāk kā miljonu eiro, liecina  mūsu veiktie aprēķini. Vidēja izmēra pašvaldībām šīs izmaksas gadā ir ap divdesmit tūkstošiem eiro. 

Sākot ar 2023. gadu pilnīgi visām juridiskajām personām ir nepieciešams aktivizēt oficiālo e‑adresi. Pēc datiem novērojam, ka oficiālajā elektroniskajā adresē jeb e-adresē tikai 42% no juridiskām personām ir saņēmuši NĪN maksāšanas paziņojumus. Tas norāda uz ļoti lielu juridisko personu skaitu, kuras pretēji normatīvajos aktos noteiktajam nav aktivizējušas e-adresi.

Ir patiess prieks, ka ir pašvaldības ar ļoti labiem elektronizācijas rādītājiem. Jāatzīmē, ka līderis NĪN maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas elektroniskā veidā pieauguma ziņā ir Kuldīgas novads – salīdzinot ar 2022. gadu šajā pašvaldībā par 16% pieauga elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu skaits fiziskām personām.

Diemžēl vienlaicīgi jāatzīst, ka ir atsevišķas pašvaldības, kurās, lai arī ir pieaugums elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu ziņā, tomēr joprojām to kopskaits ir tikai 15-16% robežās. Portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var dažās minūtēs un tā ietaupīt budžeta līdzekļus, kurus pašvaldība varētu novirzīt citiem mērķiem,” uzsver SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Trīs soļi, lai pieteiktos NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski

  1. Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv nepieciešams autentificēties izmantojot interneta bankas vai e-paraksta autentifikācijas rīku.
  2. Sadaļā “Nekustamais īpašums” à “E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties SMS atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos.  
  3. Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.

Ja īpašniekam nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Ja iedzīvotājam pieder vairāki īpašumi dažādās pašvaldībās, katrai pašvaldībai iesniegums jāsniedz atsevišķi. Lasi te, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski.

Statistika

2023. gada pirmajos sešos mēnešos fiziskām personām ir sagatavoti 1 miljons 107 tūkstoši  NĪN maksāšanas paziņojumu, no kuriem tikai 35% ir nosūtīti elektroniski – pārējie pašvaldībās tiek sagatavoti drukātā veidā un nosūtīti pa pastu gan Latvijā, gan ārzemēs. 316 tūkstoši jeb 28,5% no fiziskām personām sagatavotajiem NĪN maksāšanas paziņojumiem ir nosūtīti e-pastā, 74 tūkstoši jeb 6,5% ir nosūtīti uz oficiālo e-adresi. Salīdzinājumam 2022. gadā 306 tūkstoši (jeb 26%) NĪN maksāšanas paziņojumu tika nosūtīti uz e-pastu, 30 tūkstoši (jeb 2,5%) uz e-adresi.

Savukārt, juridiskām personām 2023. gada sešos mēnešos kopā nosūtīti 58 tūkstoši NĪN maksāšanas paziņojumu, no tiem nepilni 22 tūkstoši (jeb 37%) uz e-pastu, nepilni 25 tūkstoši (jeb 42%) uz e-adresi. 2022. gadā no 67 tūkstošiem NĪN maksāšanas paziņojumu 41 tūkstotis (61%) tika nosūtīti uz e-pastu un 8 tūkstoši (12%) uz e-adresi. 

Labākie pašvaldību rādītāji

Jāuzteic trīs pašvaldības, kas 2023. gadā pārsniegušas simbolisko 50% robežu fiziskām personām elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu ziņā. Tas izdevies Kuldīgas, Ādažu un Ogres novadiem.

2023. gadā vienlaicīgi ar Kuldīgas novadu nozīmīgu pieaugumu elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu proporcijā panākuši arī Jēkabpils un Valkas novadi un Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Visām šīm minētajām pašvaldībām pieaugums par 10% pārsniedz 2022. gada rādītājus.

Jāatzīmē un jāuzteic tās pašvaldības, kurām elektroniski nosūtītu NĪN maksāšanas paziņojumu procents pārsniedz vidējo. Bez iepriekš minētajām Kuldīgas, Ādažu, Ogres pašvaldībām, labi elektronizācijas rādītāji NĪN maksāšanas paziņojumu izsūtīšanā elektroniskā veidā ir Cēsu, Preiļu, Smiltenes, Ventspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines novadu un Rīgas valstspilsētas pašvaldībām. Ticam, ka šo pašvaldību labajam piemēram var sekot iedzīvotāji arī citās pašvaldībās, pauž SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.