Mēs atbalstām savus darbiniekus, piešķirot vecākiem brīvdienu pirmajā skolas dienā

Pavisam drīz, 3. septembrī skolēni uzsāks savas skolas gaitas, kas ir ļoti svarīga diena ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Mācību gada pirmajā dienā daudzi vecāki vēlas doties uz skolu ar saviem bērniem, jo īpaši ar pirmklasniekiem.

Darba likums tiesības uz brīvu dienu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņu vecākiem pirmajā skolas dienā neparedz, toties vecāki šajā dienā var izmantot vienu papildatvaļinājuma dienu, ja ir viens vai divi bērni līdz 14 gadiem. Tiesiskais regulējums neparedz, ka šīs papildatvaļinājuma dienas ir piesaistītas konkrētam datumam. Vecāki var izvēlēties, vai šī brīvdiena būs pirmajā skolas dienā vai citā dienā. Papildatvaļinājuma diena pienākas ikvienam bērna vecākam, kas var darba devējam uzrādīt apliecinošu dokumentu, ka ir bērna tēvs vai māte un bērns vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Par brīvdienu mācību gada pirmajā dienā darbinieks un darba devējs var vienoties. Var arī atsevišķi vienoties darba līgumā, koplīgumā, kā arī iestādes vai uzņēmuma darba kārtības noteikumos vai citā iekšējā dokumentā.

Informācijas tehnoloģiju risinājumu uzņēmums ZZ Dats rūpējas par darbinieku privātās dzīves un darba līdzsvaru un piešķir apmaksātu brīvdienu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņu vecākiem pirmajā skolas dienā. Uzņēmumā ir 122 darbinieku un bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam šajā gadā ir 81.

Vecāki ļoti novērtē šo iespēju un gadu no gada izmanto to. Personāla vadības speciāliste Iveta Kažemaka pauž gandarījumu: “ZZ Dats ar brīvdienu pirmajā skolas dienā visiem vecākiem apliecina, ka atbalstām darbinieku ģimenes un priecājamies par mūsu darbinieku bērniem. Lai audzinām bērnus mūsu Latvijā. “ Iveta uzsver, ka lepojas ar savu darba devēju, jo arī lielo bērnu vecākiem tiek piešķirta brīva pirmā skolas diena: “Tik superīgi, ka varam kopīgi doties uz skolu un nosvinēt šo notikumu ģimenes lokā ar svētku pusdienām”.

Turklāt projektu vadītāja Baiba Šustere atzīst: “Man vienmēr 1. septembris ir īpaša diena un gribas to atzīmēt, lai arī mūsu bērniem būtu prieks, lai viņi justos šajā dienā īpaši.” Kā arī projektu vadītājs Raivis Kivkucāns ir pateicīgs, ka šī diena ir brīvdiena: “Mēs savā ģimenē cenšamies šo datumu iedibināt kā ģimenes svētku tradīciju ar jauki kopā pavadītu laiku un svinēšanu. Bērniem tas ir arī kā papildu stimuls pēc vasaras atpūtas uzsākt un atgriezties skolas gaitās. ZZ Dats šajā ziņā ļoti palīdz, piešķirot vecākiem brīvdienu mācību gada uzsākšanas dienā, rezultātā stiprinot ģimenes un rūpējoties par savu darbinieku labsajūtu.”

“Darbinieki, kuriem ir ģimenes ar bērniem, ir stabili un labāk motivēti darbinieki. Papildus tam, ģimenēm jūtot atbalstu, ir liela varbūtība, ka IT speciālistiem arī bērni kļūs par IT speciālistiem” teic SIA ZZ Dats direktors Māris Ziema. ZZ Dats misija ir attīstīt ilgtspējīgu nacionālu uzņēmumu, kurš ir spējīgs nodrošināt labi apmaksātu darbu augsti kvalificētiem IT speciālistiem, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu stabilas un drošas attīstības iespējas savā valstī Latvijā. Apliecinām savu misiju gan vārdos, gan darbos.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.