Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

2024. gada 28. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņēma lēmumu atbalstīt  IT kompetences centra iesniegtos līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 grozījumus un piešķirt atbalstu SIA “ZZ Dats” un SIA “RGP” pētniecības projektam “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai”.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2025. gada 30. jūnijam, īstenojot vismaz 12 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 10 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 01.04.2024. ir uzsākusi pētniecības projekta Nr.2.3.“Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanu IT Kompetences centra  Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt sociālo pakalpojumu jomā izmantojamu teksta diktēšanas un rediģēšanas sistēmu atvērtas, horizontāli mērogojamas un mākoņa vidē bāzētas platformas veidā, kurā būtu integrēta runas automātiskas atpazīšanas un transkribēšanas sistēma ar latviešu valodai un sociālo pakalpojumu jomai pielāgotu mākslīgā intelekta modeli. Modelis būs veidots tā, lai tas būtu savietojams un aizstājams ar līdzīgiem citu valodu modeļiem. Platforma spētu būtiski samazināt laika un resursu ieguldījumu sociālās jomas klientu lietu apraksta izveidē un pārbaudē, tādā veidā uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un pieejamību attiecīgajās mērķa grupās.

SIA “ZZ Dats” darbinieki iesaistīsies visās projekta aktivitātēs un nodrošinās risinājuma prasību definēšanu, kā arī arhitektūras izstrādi, tostarp platformas savietojamību ar pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA. SIA”ZZ Dats” piedalīsies pie datu kopu sagatavošanas un anonimizācijas, izmantojot lietošanas gadījuma partnera pieejamos resursus. Atbilstoši veiktajam arhitektūras projektējumam implementēs diktēšana platformas aizmugursistēmas komponentes un izstrādās lietotāja saskarsni. SIA “ZZ Dats”  veiks izstrādātās platformas validāciju testa objektā.

SIA “RGP” nodrošinās runas atpazīšanas API projektējuma izstrādi. Uzņēmums nodrošinās valodas un runas atpazīšanas modeļu apmācību un sākotnējo novērtēšanu, kā arī jaunākās paaudzes runas atpazīšanas neironu modeļu apmācību un novērtēšanu. SIA “RGP”nodrošinās runas atpazīšanas API prototipa izstrādi un vēlāk validāciju eksperimentālajā vidē.

Sadarbības partneris SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” nodos savā īpašumā esošās zināšanas par sociālās jomas pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinās resursus pētniecības vajadzībām: uz sociālo pakalpojuma jomu (sociālā rehabilitācija) attiecināmos latviešu valodas runas, teksta un leksiskos resursus un eksperimentālo vidi Projektā izstrādātā risinājuma validēšanai.

Projekta galvenās plānotās aktivitātes:

  • risinājuma arhitektūras projektējuma izstrāde;
  • mašīnmācīšanās un rezultātu novērtēšanas datu kopas izveide;
  • pielāgotu runas atpazīšanas un teksta pēcapstrādes modeļu izstrāde;
  • platformas implementācija un validācija reālās darbības vidē.

Projekta plānotie rezultāti:

  • divi oriģināli zinātniskie raksti;
  • divi pārskati;
  • viena valodas modeļu kopa;
  • viena validācijas atskaite;
  • vienas platformas prototips.

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 230 985,76 EUR, plānotais atbalsts 153 238,53 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši: no 01.04.2024. līdz 31.03.2025.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.