Kas jāzina un kam būtu jābūt gatavam, strādājot IT nozarē

Neskatoties uz to, ja esi students pirmo gadu, vai studē jau kādu laiku, katra studiju gada sākumā un tā laikā docētāji tevi sauks par nākamo nozares speciālistu. Lekciju un praktisko nodarbību laikā attīstīsi savas prasmes, pilnveidosi sevi, lai pēc absolvēšanas darbotos sevis izvēlētajā nozarē.


Ir svarīgi atcerēties, ka realitātē nekas nenotiek kā universitātē, bet, protams, iegūtās zināšanas ir nepieciešamas. Praktisko nodarbību laikā students pilnveido prasmes, risinot uzdevumos attēlotās problēmas, tomēr visbiežāk šie uzdevumi ir radīti, lai iemācītos konkrētajā kursā prasīto. Studijas nevajag salīdzināt ar realitāti, tāpēc ir svarīgi zināt, kā problēmas tiek risinātas praksē.
Darbs studiju laikā studentam ir viena no vēlmēm, it īpaši, ja tas ir viņa izvēlētajā nozarē. Sāc kā praktikants, pierādi sevi un kļūsti par patstāvīgi ZZ Dats komandas dalībnieku.


Kas jāzina un kam būtu jābūt gatavam, strādājot IT nozarē, kāda ir darba vide, vai darbu var apvienot ar studijām, kādas priekšrocības ir ZZ Dats komandai? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem uzzināsi noklausoties sarunu ar ZZ Dats komandas studentiem, kas šogad absolvējuši maģistra un bakalaura grāda studiju programmas.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.