Jauns e-pakalpojums “Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra”

Portālā www.epakalpojumi.lv pieejams jauns elektroniskais pakalpojums – „Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra”. Pakalpojuma ietvaros jebkura fiziska persona var elektroniski izveidot un iesniegt pieprasījumu, lai atkārtoti saņemtu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju, laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju, miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju.

Iesniegtais elektroniskais pieprasījums tiek automātiski adresēts Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, kurā pieprasītājs klātienē vēlas saņemt atkārtoto dokumentu. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana dzimtsarakstu nodaļā notiek 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pēc samaksas par pakalpojumu. Pakalpojuma pieprasītājam, portālā www.epakalpojumi.lv, tiek nodrošināta iespēja sekot līdzi sava pieprasījuma apstrādes statusiem.

Atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu persona var saņemt pakalpojuma pieprasījumā norādītajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]