Jauns e-pakalpojums “Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra”

Portālā www.epakalpojumi.lv pieejams jauns elektroniskais pakalpojums – „Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra”. Pakalpojuma ietvaros jebkura fiziska persona var elektroniski izveidot un iesniegt pieprasījumu, lai atkārtoti saņemtu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju, laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju, miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju.

Iesniegtais elektroniskais pieprasījums tiek automātiski adresēts Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, kurā pieprasītājs klātienē vēlas saņemt atkārtoto dokumentu. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana dzimtsarakstu nodaļā notiek 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pēc samaksas par pakalpojumu. Pakalpojuma pieprasītājam, portālā www.epakalpojumi.lv, tiek nodrošināta iespēja sekot līdzi sava pieprasījuma apstrādes statusiem.

Atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu persona var saņemt pakalpojuma pieprasījumā norādītajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.