Jauna Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogramma RĪCIS

Ir izstrādāta jauna Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogramma pašvaldību attīstības nodaļu darba atbalstam. Lietojumprogramma RĪCIS nodrošina iespēju pašvaldību attīstības nodaļām pāriet uz rīcības plānu sastādīšanu no MS Excel uz specializētu lietojumprogrammu.

Lietojumprogrammā ne tikai tiek nodrošināta iespēja vienlaicīgam attīstības nodaļu darbinieku darbam, bet arī tiek nodrošināta integrācija ar pašvaldību finanšu nodaļu izmantoto budžeta plānošanas lietojumprogrammu BUDZIS. Šī lietojumprogrammu integrācija nodrošina efektīvāku attīstības un finanšu nodaļu sadarbību. Vienlaicīgi lietojumprogramma pilnveido pašvaldības rīcības plāna sastādīšanas un apstrādes procesu, nodrošinot pasākumu prioritizēšanu, nepieciešamā finansējuma fiksēšanu, rīcības plānā norādīto pasākumu izpildes atbildīgo personu uzskaiti.

Pamatfunkcijas:

  • Rīcības plāna klasifikācija: Ilgtermiņa un īstermiņa prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi
  • Rīcības plāns: pasākumi, atbildīgās iestādes, pasākuma realizācijas periods, finansēšanas avoti, rezultatīvie rādītāji, pasākuma izpildes statuss
  • Integrācija ar budžeta plānošanas lietojumprogrammu BUDZIS: Rīcības plāna pasākumu norādīšana budžeta tāmju plānošanā. Automātiska rīcības plāna aktualizēšana ar katrā gadā plānotajām rīcības plāna pasākuma aktivitātēm
  • Rīcības plāna kopsavilkums

Citi raksti

Atbalstam darbiniekus profesionālā izaugsmē

Pilnveidošanās ir ZZ Dats virzītājspēks. Uzņēmums nepārtraukti meklē veidu, kā uzlabot profesionālo sniegumu, strādājot komandās un mācoties vienam no otra. […]

Sveicam svētkos!

Novēlam visiem priecīgas, svētīgas un sirsnīgas Lieldienas! Lai pavasara siltums un dabas mošanās līdzi nes iedvesmu un ticību labajam!