Jauna Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogramma RĪCIS

Ir izstrādāta jauna Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogramma pašvaldību attīstības nodaļu darba atbalstam. Lietojumprogramma RĪCIS nodrošina iespēju pašvaldību attīstības nodaļām pāriet uz rīcības plānu sastādīšanu no MS Excel uz specializētu lietojumprogrammu.

Lietojumprogrammā ne tikai tiek nodrošināta iespēja vienlaicīgam attīstības nodaļu darbinieku darbam, bet arī tiek nodrošināta integrācija ar pašvaldību finanšu nodaļu izmantoto budžeta plānošanas lietojumprogrammu BUDZIS. Šī lietojumprogrammu integrācija nodrošina efektīvāku attīstības un finanšu nodaļu sadarbību. Vienlaicīgi lietojumprogramma pilnveido pašvaldības rīcības plāna sastādīšanas un apstrādes procesu, nodrošinot pasākumu prioritizēšanu, nepieciešamā finansējuma fiksēšanu, rīcības plānā norādīto pasākumu izpildes atbildīgo personu uzskaiti.

Pamatfunkcijas:

  • Rīcības plāna klasifikācija: Ilgtermiņa un īstermiņa prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi
  • Rīcības plāns: pasākumi, atbildīgās iestādes, pasākuma realizācijas periods, finansēšanas avoti, rezultatīvie rādītāji, pasākuma izpildes statuss
  • Integrācija ar budžeta plānošanas lietojumprogrammu BUDZIS: Rīcības plāna pasākumu norādīšana budžeta tāmju plānošanā. Automātiska rīcības plāna aktualizēšana ar katrā gadā plānotajām rīcības plāna pasākuma aktivitātēm
  • Rīcības plāna kopsavilkums

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.