Izbraukuma mācības

Par apmeklējuma laiku un tēmu ir jāvienojas individuāli ar lietojumprogrammas konsultantu.

Norises vieta: pie klienta

Datumi un laiki: pēc vienošanās

Mācību (konsultāciju) ilgums: līdz 6 stundām

Maksa: Par vienu dalībnieku 50,00 eur + PVN. Papildus tiek apmaksāti ceļa izdevumi 0,50 eiro bez PVN par kilometru.

Klientam jānodrošina minimālais dalībnieku skaits – 10 un mācībām nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

Par izbraukuma mācībām un konsultācijām ir jāvienojas ar attiecīgas lietojumprogrammas konsultantu, zvanot vai rakstot:

LIETOJUMPROGRAMMATĀLRUNISE-PASTS
Budžets, plānošana+371 25477477gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS+371 25477477gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS ALGAS+371 25477477algas@zzdats.lv
KADRI+371 25477477kadri@zzdats.lv
LIETVARIS+371 25477477lietvaris@zzdats.lv
NINO+371 25477477nino@zzdats.lv
NOMA+371 25477477noma@zzdats.lv
SOPA+371 25477477sopa@zzdats.lv
Pirmsskolu rindas+371 25477477lietvaris@zzdats.lv

Apmeklējuma dienā Klienta pilnvarotais pārstāvis parakstīs aktu par konsultanta izbraukuma apmeklējumu, uz kura pamata uz Klienta norādīto e-pasta vai oficiālo pasta adresi tiks izsūtīts rēķins.