Izbraukuma mācības

Par apmeklējuma laiku un tēmu ir jāvienojas individuāli ar lietojumprogrammas konsultantu.

Norises vieta: pie klienta

Datumi un laiki: pēc vienošanās

Mācību (konsultāciju) ilgums: līdz 6 stundām

Maksa: vienas apmeklējuma stundas izcenojums: 45,- eiro bez PVN. Papildus tiek apmaksāti ceļa izdevumi 0,50 eiro bez PVN par kilometru.

Par izbraukuma mācībām un konsultācijām ir jāvienojas ar attiecīgas lietojumprogrammas konsultantu, zvanot vai rakstot:

LIETOJUMPROGRAMMATĀLRUNISE-PASTS
Budžets, plānošana67686952gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS67686952gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS ALGAS67505874algas@zzdats.lv
KADRI67439828kadri@zzdats.lv
LIETVARIS67439837lietvaris@zzdats.lv
NINO67505873nino@zzdats.lv
NOMA67439831noma@zzdats.lv
SOPA67686946sopa@zzdats.lv
Pirmsskolu rindas67439837lietvaris@zzdats.lv

Apmeklējuma dienā Klienta pilnvarotais pārstāvis parakstīs aktu par konsultanta izbraukuma apmeklējumu, uz kura pamata uz Klienta norādīto e-pasta vai oficiālo pasta adresi tiks izsūtīts rēķins.