IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai

SIA “ZZ Dats” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/053 “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Turpinās darbs pie IWIROM platformas kodola apziņošanas moduļa izstrādes: KPI servisa (performance indicator management service) atbilstošās lietotāju saskarnes izstrādes, KPI aprēķināšanas, vizualizācijas un KPI atskaišu attēlošanas, kā arī datu arhivēšanas un dalīšanās servisa (data archiving and sharing service) atbilstošās lietotāju saskarnes izstrādes.

Turpinās darbs pie IWIROM moduļa izstrādes – saskarnes izstrāde ceļu vispārīgo datu un statusa attēlošanai kartē un pašvaldības lietotāja lomai.

Turpinās darbs pie GVEDIS ERP moduļa izstrādes, kas ietver dažādu saskarņu izstrādi:  datu un zināšanu apmaiņas, grāmatvedības (pieņemšanas nodošanas aktu ģenerēšana), apziņošanas moduļa, ceļu uzturētāja lietotāja lomai un ceļu attēlošanai kartē un tabulā, kā arī klasifikatoru saskarnes izstrāde un integrēšana ar citām sadaļām.

Uzsākts darbs pie partnerpašvaldību ceļu posmu ielasīšanas un vizualizēšanas kartē testēšanas. Notikušas tikšanās ar vairāku pašvaldību  pārstāvjiem un prezentācijas sadarbības parteriem LVC (Latvijas valsts ceļi) un LAU (Latvijas autoceļu uzturētājs).

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Piesakies Ēnu dienai ZZ Dats 

No 2024. gada 1. līdz 18. martam jauniešus, kuriem interesē darbs IT nozarē, aicinām pieteikties Ēnu dienai ZZ Dats komandā.