IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai

SIA “ZZ Dats” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/053 “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Dotajā brīdī turpinās darbs pie analītisko un mašīnapmācības modeļu izstrādes, kas sevī ietver datu vākšanu, tīrīšanas, anotēšanas un modeļu apmācības datu sagatavošanas procesus lai tos izmantotu mašīnmācīšanās algoritmu apmācībai. Tiek turpināta 2 xgboost modeļu, kas apstrādā meteoroloģiskos datus, izstrāde.

Tāpat tiek turpināta IWiRoM platformas risinājumu implementācija, kas sevī ietver darbus pie platformas kodola izstrādes,  platformas datu adaptera izstrādes statiskās ceļu kameras datu vākšanai, kā arī platformas kodola datu vizualizācijas servisu un atbilstošās lietotāju saskarnes izstrādes. Tāpat tiek turpināta dziļas mācīšanās neironu tīkla modeļu izstrāde. Ir izstrādāta nākošā attēla un video rāmja tveršanas un rāmja pirmapstrādes modeļu versija.

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.