IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai

SIA “ZZ Dats” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/053 “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Ir pabeigts saistīto pētījumu apskats, kā arī piemērotāko tehnoloģisko risinājumu daudzkriterālās izvēles process. Iegūtie secinājumi tiek izmantoti turpmākajā pētniecības gaitā.

Ir uzsākta IWiRoM platformas tehnisko risinājumu aizmugursistēmas projektēšana, kā arī specializētas mobilās lietotnes projektēšana. Mobilajai lietotnei ir plānots duāls pielietojums: primārais pielietojums ar viedierīces sensoru un kameru palīdzēt fiksēt datus (notikumus un fotoattēlus) par ceļa brauktuves stāvokli), savukārt sekundārais pielietojums paredz apmācības un testu datu kopas (notikumi un attēli) iegūšanu dziļās apmācības mākslīgo neironu tīklu apmācībai.

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.