IWiRoM: Aktualiātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai

SIA “ZZ Dats” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/053 “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Tiek turpināta IWiRoM platformas tehnisko risinājumu aizmugursistēmas, kā arī specializētas mobilās lietotnes projektēšana. Sinhorni tiek turpināts darbs pie IWiRoM platformas un GVEDIS moduļa lietotāja interfeisa projektējuma, kas tiek izstrādāts atbilstoši konkrētās ERP sistēmas noteiktajai lietotāja saskarnes projektēšanas praksei.

Paralēli ir  uzsākts darbs pie analītisko un mašīnapmācības modeļu izstrādes, kas sevī ietvers modeļu apmācības datu sagatavošanas procesus, braukšanas apstākļu novērtēšanas modeļu ansambļa un ekonomiskā pamatojuma analītiskā modeļa izstrādi, ziemas ceļu uzturēšanas labo prakšu formalizēšana kā arī zziļās apmācības tīkla modeļa prototipa izstrādi.

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Maģiskus svētkus!

Svētīgus Ziemassvētkus un patīkamiem pārsteigumiem bagātu jauno gadu! Svētku dāvanu vietā, šogad iepriecinām mazās sirsniņas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, ziedojot Dakteriem […]

Mierpilnus svētkus!

Kur koki aug visstaltākie?Kur mākoņi visbaltākie?Kur putni dzied visskaļāk?Kur zāle zeļ viszaļāk?Dzimtenē. /Pēteris Brūveris/ Foto – Kristīne Tanne