IWiRoM aktaulitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai.

SIA “ZZ Dats” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/053 “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Noslēdzies darbs pie analītisko un mašīnapmācības modeļu izstrādes, kas sevī ietver datu vākšanu, tīrīšanas, anotēšanas un modeļu apmācības datu sagatavošanas procesus lai tos izmantotu mašīnmācīšanās algoritmu apmācībai.

Pabeigta divu xgboost modeļu, kas apstrādā meteoroloģiskos datus, izstrāde, kā arī pabeigta lēmumu tabulas noteikumu ieviešana un testēšana.

Izstrādāts mobilās lietotnes ceļu stāvokļa novērtēšanas dziļās apmācības tīkls. 

Dotajā brīdī turpinās darbs pie IWiRoM platformas risinājumu implementācijas, kas sevī ietver darbus pie platformas kodola izstrādes, platformas datu adaptera izstrādes statiskās ceļu kameras datu vākšanai, kā arī platformas kodola datu vizualizācijas servisu un atbilstošās lietotāju saskarnes izstrādes. Tāpat tiek turpināta dziļas mācīšanās neironu tīkla modeļu izstrāde.

Turpinās darbs pie GVEDIS ERP moduļa izstrādes, kas ietver saskarnes izstrādes žurnālu aizpildīšanai. Notiek saskarnes izstrāde pašvaldības un ceļu uzturētāja lietotāja lomai, kā arī ceļu vispārīgo datu un statusa attēlošanai kartē, kā arī darbs pie Web servisa izstrādes datu pārsūtīšanai starp saskarni un sistēmu un saskarnes izstrādes rekomendāciju attēlošanai.

Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 476 570,47 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.