Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra

Portālā www.epakalpojumi.lv pieejams jauns ZZ Dats izstrādātais elektroniskais pakalpojums „Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra”. Pakalpojuma ietvaros jebkura fiziska persona var elektroniski iesniegt pieprasījumu pašvaldībai, lai atkārtoti saņemtu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, to izziņas. Iesniegtais elektroniskais pieprasījums tiek automātiski adresēts Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, kurā pieprasītājs klātienē vēlas saņemt atkārtoto dokumentu.

Vairāk par pakalpojumu uzziniet portālā www.epakalpojumi.lv

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.