Individuālās mācības

Piedāvājam lietotāju individuālās mācības, ZZ Dats telpās, par laiku un tēmu vienojoties individuāli ar lietojumprogrammas konsultantu.

Norises vieta: ZZ Dats telpās Rīgā, Elizabetes ielā 41/43

Datumi un laiki: pēc vienošanās

Mācību ilgums: līdz 6 akadēmiskām stundām

Maksa vienam lietotājam: 120,00 eur + PVN

Par individuālām mācībām ir jāvienojas ar attiecīgās lietojumprogrammas konsultantu, zvanot vai rakstot:

lIETOJUMPROGRAMMA tĀLRUNIS  e-PASTS
 Budžets, plānošana  67686952  gvedis@zzdats.lv
 G-VEDIS  67686952  gvedis@zzdats.lv
 G-VEDIS ALGAS  67505874  algas@zzdats.lv
 KADRI  67439828  kadri@zzdats.lv
 LIETVARIS  67439837 lietvaris@zzdats.lv
 NINO  67505873  nino@zzdats.lv
 NOMA  67439831  noma@zzdats.lv
 SOPA  67686946  sopa@zzdats.lv
 Pirmsskolu rindas  67439837  lietvaris@zzdats.lv

Mācību dienā lietotājs parakstīs aktu par dalību mācībās, uz kura pamata mācību dienā vai dienu pēc mācībām uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi tiks izsūtīts elektronisks rēķins.