Dronu piloti lidojumus varēs pieteikt mobilajā lietotnē

Līdz ar bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas darbības sākumu dronu lietotājiem būs uzlabota pakalpojumu saņemšana valsts aģentūrā “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), kā arī ērtāks lidojumu pieteikšanas un saskaņošanas process, savukārt kontrolējošām iestādēm – plašākas monitoringa iespējas. Dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas infrastruktūras izveidi īstenojis informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA “ZZ Dats” – to ērti varēs lietot arī mobilajā lietotnē.

Jaunā informācijas platforma drīzumā sāks strādāt un būs kā pamats Latvijas gaisa telpas izmantošanas veicināšanai, kā arī līdz ar tās iespējām Latvijā attīstīsies dronu plašāks un ērtāks pielietojums. Sistēmu ikdienā praktiski izmantos dronu īpašnieki un lietotāji – kā fiziskas tā juridiskas personas, lai reģistrējoties, iegūtu šo īpašumā esošo gaisa kuģu marķēšanai paredzētos numurus, tālvadības pilotiem nepieciešamo kvalifikāciju, pieteiktu lidojumus, kā arī uzraugošās iestādes kā valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, Valsts policija, pašvaldības policijas, Valsts robežsardze, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija u.c.

“Vēl pirms dažiem gadiem dronu bija salīdzinoši maz, bet strauji augusi to popularitāte, un, neatkarīgi no tā, vai dronu rotaļājoties paceļ bērns, vai drons pilda kādus profesionālus uzdevumus – fotografē, filmē vai pat pārvieto sīkpakas u.c., šim procesam jābūt drošam. Nereti ir gadījumi, kad drons lidojuma laikā nespēj tālāk pildīt savu uzdevumu, ir ielidojis neatļautā zonā u.tml., vai pat nesankcionētu lidojumu dēļ vajadzējis apturēt satiksmi starptautiskajā lidostā “Rīga”, norāda SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Turpmāk daudz lielāku to lidojumu drošumu sniegs jaunā bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma. Svarīgi, ka pirms tās izveides arī 80% Latvijas dronu nozares pārstāvji aptaujā apstiprināja, ka nepieciešama moderna un ērta vienota informācijas platforma. Lai sistēma būtu efektīva, nepieciešams nodrošināt ērtu, uzticamu un liela apjoma datu apmaiņu starp dronu lietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un ar šo jomu saistītajām iestādēm, kopumā uzlabojot civilās aviācijas lidojumu drošumu.

“Sistēmas izveidē mums šī bija unikāla pieredze, jo vajadzēja pamatslāni open street map papildināt ar tādiem karšu slāņiem kā topogrāfiskā karte, satelīta karte un ortofoto karte. Tās vajadzēja savietot tā, lai katra ģeogrāfiskā zonā, kas kartē tiek attēlots kā vēl viens slānis, kur noteikti, piemēram, ierobežojumi vai aizliegumi, būtu salīdzināma ar zemes kadastra numuru, kuros ļoti precīzi varam noteikt ģeogrāfisko zonu atrašanās vietas un tās norādīt jaunajā sistēmā. Šī karte ir izmantota arī par pamatu lidojumu operāciju pieteikšanai, kur ņemot pamatslāni, karšu slāni un ģeogrāfisko zonu slāni lietotājs var iezīmēt ģeometriju jeb poligonu, kurā veiks savu lidojumu. Esam gandarīti, ka jaunajā sistēmā izdevies izstrādāt plašāku funkcionalitāti, nekā līdzīgiem analogiem citās Eiropas Savienības valstīs,” pieredzē dalās Edžus Žeiris.

“Jaunajā sistēmā būs redzama ģeogrāfisko zonu karte, piemēram, lai redzētu noteiktos ierobežojumus un varētu pieteikt un saskaņot drona lidojumu, bet, piemēram, virs starptautiskās lidostas “Rīga” lidojumi ar bezpilota gaisa kuģiem ir īpaši jāsaskaņo ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”. No 2025. gada drona pilota pienākums būs pirms lidojuma lietotnē pārbaudīt, vai attiecīgajā zonā nav kādas izmaiņas, vai drīkst tobrīd lidot – pašlaik šī informācija ir pārbaudāma www.airspace.lv . Savukārt bezpilota kuģu lidojumu uzraugošās iestādes varēs tīmekļa vietnē vai lietotnē pārliecināties, kuri droni ir pieteikti lidojumam un attiecīgajā zonā drīkst atrasties, attiecīgi reaģēt, ja notiek nesankcionēts drona lidojums. Vecākiem būs jārēķinās, ka arī bērnam uzdāvināta drona pacelšanai viņiem jāreģistrējas sistēmā. Nepilngadīgie no 16 gadu vecuma paši varēs iegūt drona ekspluatanta numuru un patstāvīgi reģistrēt drona lidojumu. Turklāt sistēmu ērti varēs lietot arī jebkurš ārvalstnieks, sistēmā izmantojot angļu valodu,” skaidro SIA “ZZ Dats” projektu vadītāja Marina Brēmane.

Jāreģistrējas sistēmā visiem dronu lietotājiem, kuri pilotē vairāk nekā 250 gramus smagu dronu. Bezpilota gaisa kuģu ekspluatantiem (dronu lietotājiem, kuru vārdā tiek veikts lidojums) ir jāreģistrējas un drons jāmarķē ar reģistrācijas procesā iegūto numuru. Savukārt, ja tālvadības pilots lidojumus veic cita ekspluatanta (fiziskas vai juridiskas personas) vārdā, tam ir jāpārliecinās, ka drons ir attiecīgi marķēts.

Mazināsies dronu jomas radītie riski

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” koordinēs bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas vietnes saturu, nodrošinās lidojumu saskaņošanas plūsmu u.tml. Sistēma būs integrēta ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” sistēmu, kā arī citu sistēmu īpašniekiem.

“Jau kopš dronu pirmsākumiem esam apzinājušies, ka bezpilota gaisa kuģu sistēmām nākotnē būs liela ietekme uz civilās aviācijas jomu. Ja savulaik civilās aviācijas jomas uzraudzība bija samērā ierobežota un attiecās uz šajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem, tad līdz ar dronu popularitātes pieaugumu un to izmantošanu apzinājāmies, ka civilās aviācijas joma arvien plašāk mijiedarbosies ar visu sabiedrību. Ievērojot, ka civilās aviācijas joma ir specifiska ar savām prasībām, lai nodrošinātu augstu un nemainīgu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumu, sapratām, ka dronu izmantošanai ir jārada ērta un vienkārša sistēma, kas ļautu ne tikai vienkāršāk saprast, bet arī ērtāk izpildīt regulējuma prasības – tostarp veikt reģistrēšanos, iegūt nepieciešamo kvalifikāciju un atļaujas, kā arī atbilstoši saskaņot lidojumus, kur tas nepieciešams. Ņemot vērā mainīgo normatīvo regulējumu bezpilota gaisa kuģu izmantošanai, apzinājāmies, ka dronu lietotāji pārkāpumus pieļāva nezināšanas vai sarežģītās lidojumu saskaņošanas dēļ. Izveidotā sistēma ļaus daudziem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem iznākt no ēnas jeb gaisa telpu izmantot droši. Tas vienlaikus veicinās izpratni, kā arī mazinās dronu jomas radītos riskus pilotējamai aviācijai un sabiedrībai kopumā,” pauž valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” direktors Māris Gorodcovs.

Lietotāji varēs izmantot divu veidu reģistrāciju – pirmkārt, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienoto pieteikšanās moduli, tādējādi kļūstot par verificētiem lietotājiem, vai veicot manuālo reģistrāciju un sistēmā autorizējoties izmantojot, lietotājvārdu un paroli, kā arī divu faktoru autorizāciju. Šajā gadījumā lietotājiem, lai piekļūtu pilnvērtīgai sistēmas funkcionalitātei, būs nepieciešams papildus verificēties.

Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas vietnē būs iestrādāts mācību modulis, kurā dronu pilotēšanai varēs gan iziet apmācības, gan iegūt, piemēram, apliecinājumu par sekmīgu tiešsaistes apmācību pabeigšanu.

Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmu izmantos arī Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras, lai nodrošinātu teorētisko zināšanu eksāmenu norisi un tālvadības pilotu vietā nodotu informāciju CAA par veiktajām apmācībām.

Sistēmas izveides nosacījumi paredz

Vienotas informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas mērķis ir uzlabot gaisa satiksmes drošumu un samazināt riskus – traucētus komercaviācijas un vispārējās aviācijas gaisa kuģu lidojumus saistībā ar neautorizētu bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumiem lidlauku tuvumā. Ne mazāk svarīgs mērķis ir veicināt komunikāciju starp dronu lietotājiem, pilotējamās aviācijas pārstāvjiem, sabiedrību, uzraugošajām iestādēm un citiem Latvijas iedzīvotājiem.

Platformas pamatā ir datu apstrāde par dronu operācijām, kas nodrošinās pakalpojumu pieteikšanu, saņemšanu un informācijas apriti digitālā formā. Tādējādi tiks nodrošināta ātrāka pakalpojuma saņemšanas, informācijas pieejamības un informācijas apmaiņas iespēja bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotiem un sadarbības iestādēm.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.