Atskats uz forumu “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”

15.septembrī tika aizvadīts forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, kuru apmeklēja pārstāvji no 79 Latvijas pašvaldībām.

Foruma laikā tika diskutēts gan par pašvaldību stratēģisko virzību un tendencēm, gan pašvaldībām paradzēto e-pakalpojumu risinājumiem, kā arī par pašvaldību pieredzi digitālo risinājumu izmantošanā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis savā prezentācijā atklāja “Digitāla sabiedrība ir viena no sabiedrības tiesībām, kuras attīstība ir jāveicina un tās iespējas ir jāizmanto pilnā apjomā. Elektronisko pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju izglītošana, apmācības, nodarbinātība un IT atbalsts, tie ir instrumenti, kas  veido šo attīstību. IT atbalsta kvalitatīva pieejamība ir viens no galvenajiem digitālās sabiedrības attīstības dzinējspēkiem un savstarpējā pašvaldību sadarbība ir ļoti nozīmīgs faktors IT atbalsta nodrošināšanā. Esošā pieredze liecina, ka savstarpējai sadarbībai ir augsta pievienotā vērtība, un ir skaidrs, kāds ceļš turpmāk ejams arī nākotnes attīstībai, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Vienotā pašvaldību sistēma, klientu apkalpošanas centri ir labi piemēri, kuru attīstība ir kopīgi jāveicina, kā arī jāstrādā pie vienotas resursu vadības un lietvedības sistēmas ieviešanas.”

Visas foruma prezentācijas tika ierakstītas video un būs pieejamas tuvākajā laikā. Aicinām sekot līdzi publicētajai informācijai ZZ Dats mājas lapā.

Paldies visiem dalībniekiem!

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.