Atbalstam darbiniekus profesionālā izaugsmē

Blogs

Pilnveidošanās ir ZZ Dats virzītājspēks. Uzņēmums nepārtraukti meklē veidu, kā uzlabot profesionālo sniegumu, strādājot komandās un mācoties vienam no otra. ZZ Dats augstu vērtē katra darbinieka centienus personiskās izaugsmes jomā, jo darbinieki, kuri nepārtraukti pilnveido sevi un palīdz citiem augt, ir uzņēmuma lielākā vērtība.

ZZ Dats ne tikai atbalsta darbinieku vēlmi profesionāli mācīties, bet arī novērtē to materiāli. Tiek apmaksāti kursi, sertifikācija, konferences (t.sk., starptautiskas). ZZ Dats lepojas ar saviem darbiniekiem, kuri savas prasmes apliecina ar profesionālajiem sertifikātiem.

Pēdējā gada laikā devām iespēju vairāk kā 30 darbiniekiem pilnveidot savas zināšanas dažādos kursos. Septiņi kolēģi apguva zināšanas lietojamības un UX pamatos, četri testētāji papildināja savas zināšanas ISTQB kursos, projektu vadītāji apguva Agile zināšanas un programmētāji apguva dažādus Oracle kursus.

Jau šī gada laikā četri ZZ Dats darbinieki ieguvuši Scrum Master sertifikātus, divi kolēģi Scrum Fundamentals, lepojamies ar iegūtajiem diviem Togaf sertifikātiem un vēl daudz un ne mazāk svarīgi sertifikāti tādi kā – ISTQB, Prince 2, SQL un vairāki Oracle sertifikāti.

Arī mēs ticam, ka veiksmīga komanda sākas ar tā vadītāju un tieši tāpēc uzņēmuma komandu vadītāji piedalījās emocionālās inteliģences novērtēšanā un strādāja ar koučiem dažādās sesijās, lai pilnveidotos kā vadītāji un sasniegtu kopējos komandas un uzņēmuma mērķus.

ZZ Dats attīstības pamatā ir labvēlīga vide spēju attīstīšanai, profesionālai un personīgai izaugsmei katram darbiniekam.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.