Izbraukuma mācības

Piedāvājam mācības un konsultācijas Klienta telpās, konsultantam apmeklējot Klienta norādīto adresi.

Par apmeklējuma laiku un tēmu ir jāvienojas individuāli ar lietojumprogrammas konsultantu.

Norises vieta: pie klienta

Datumi un laiki: pēc vienošanās

Mācību ilgums: līdz 6 stundām

Mācību maksa: vienas apmeklējuma stundas izcenojums: 45,- eiro bez PVN. Papildus tiek apmaksāti ceļa izdevumi 0,50 eiro bez PVN par kilometru.

Par izbraukuma mācībām un konsultācijām ir jāvienojas ar attiecīgas lietojumprogrammas konsultantu, zvanot vai rakstot:

KONTAKTI LIETOJUMPROGRAMMĀM

Apmeklējuma dienā Klienta pilnvarotais pārstāvis parakstīs aktu par konsultanta izbraukuma apmeklējumu, uz kura pamata uz Klienta norādīto e-pasta vai oficiālo pasta adresi tiks izsūtīts rēķins.