Aktualitātes RVS G-VEDIS

Resursu vadības sistēmas RVS G-VEDIS lietotājiem piebiedrojas vēl 5 Latvijas pašvaldības: Aizkraukles novads; Alūksnes novads; Cibla, Latvia; Rucavas novada dome un Gulbenes novads. Jau 46 Latvijas pašvaldības un vairāk kā 3600 pašvaldību lietotāju ikdienā efektīvi lieto RVS G-VEDIS un izmanto Vienotās pašvaldību sistēmas priekšrocības, lai optimizētu iekšējos darba procesus.

G-VEDIS ir resursu vadības (grāmatvedības) sistēma, kas nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu. Tā ir specializēta pašvaldībām un to pakļautības iestādēm.

Turpinām strādāt, lai piedāvātu Latvijas pašvaldībām labākos IT risinājumus.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.