Aktuāli nozarē: valsts iestādēm uzdod izvērtēt iespējamos oficiālās e-adreses risinājumus

Valsts iestādēm līdz šī gada 1.decembrim būs jāizvērtē iespējamie risinājumi oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai.

Atsevišķām amatu grupām, tostarp zvērinātu tiesu izpildītājiem, noteikts ilgāks laiks risinājumu izvērtēšanai – līdz 2018.gada 1.janvārim

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informatīvajā ziņojumā, kas pirmdien izskatīts Ministru kabineta komitejā, norāda, ka valsts iestādes atkarībā no to darba specifikas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespējām var izvēlēties tai piemērotāko drošas saziņas piegādes veidu uz privātpersonas e-adreses kontu.

Viens no veidiem, kā to var veikt, ir Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi jeb DIV. Patlaban no 108 apzinātajām tiešās pārvaldes iestādēm DIV risinājumam ir pieslēgušās 35 iestādes, 8 iestādes drošu dokumentu apriti nodrošinās, izmantojot iestādes darbinieka darbavietu, savukārt 53 plāno veikt pieslēgumus DIV videi, bet 21 iestāde vēl apzina plānoto risinājumu.

Tomēr valsts iestādes drošu ziņojumu piegādi uz privātpersonas e-adreses kontu var veikt, izmantojot dažādus risinājumus, tāpēc tām ir jāizvērtē un jāapzina iespējami efektīvākie veidi, kā tiks nodrošināta gan dokumentu un informācijas elektroniskā piegāde iedzīvotājiem un uzņēmējiem, norāda ministrija.

Arī pašvaldībām jāņem vērā, ka tām savlaicīgi būs jāpieņem lēmums par piemērotāko risinājumu, lai nodrošinātu pašvaldību un to iestāžu pieslēgumu oficiālās elektroniskās adreses risinājumam. Šim mērķim gan varēs izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Lai varētu īstenot e-adreses kontu aktivizēšanu, VARAM un Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar ministrijām un citām iestādēm plāno izvērtēt piemērotākos veidus, kā iegūt ticamu informāciju par visām e-adreses lietotāju grupām un privātpersonām, kurām jāaktivizē e-adreses konti.

Tāpat ir plānots grozīt normatīvo regulējumu, līdz ar to visām ministrijām līdz 2017.gada jūlijam būs jāizvērtē to kompetencē esošie tiesību akti un, ja nepieciešams, jāiesniedz Ministru kabinetā grozījumi, paredzot iespēju saziņas nodrošināšanai starp iestādi un privātpersonu izmantot e-adresi, tajā skaitā paredzot nepieciešamības gadījumā e-pakalpojumu pielāgošanu informācijas nosūtīšanai uz e-adresi.

VARAM ir paredzējusi pievērsties arī sabiedrības un pašu valsts iestāžu informēšanai par oficiālo e-adresi – ir plānoti informatīvi izglītojoši pasākumi valsts iestādēm. Tāpat ir plānots, ka notiks iedzīvotāju un uzņēmēju informēšana par e-adreses izmantošanas iespējām, pieteikšanās kārtību un citiem e-adreses aspektiem. Tomēr VARAM norāda, ka iestādēm pašām ir savlaicīgi jāplāno un jāparedz savu darbinieku informēšana un apmācība par e-adresi, tās aktivizēšanas iespējām privātpersonām.

Saistībā ar finansējuma atvēlēšanu, kas būs nepieciešams oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšanai, noteikts, ka šis jautājums tiks skatīts kontekstā ar ikgadējo valsts budžeta sagatavošanas procesu.

Saeima ir atbalstījusi Oficiālās elektroniskās adreses likumu, kas paredz, ka e-adreses konta lietotājs savam kontam varēs piekļūt, izmantojot sistēmā pieejamos kvalificētos personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Savukārt valsts iestāde var nosūtīt elektronisko dokumentu, izmantojot valsts informācijas sistēmu, kas paredz dokumentu sūtīšanu, vienlaicīgi nodrošinot to pieejamību e-adreses kontā.

Likumprojekts regulē arī e-adreses anulēšanu un tās konta deaktivizēšanu. Paredzēts, ka e-adrešu informācijas sistēmas pārzinis nodrošinās saņemto un nosūtīto elektronisko dokumentu un to metadatu glabāšanu un pieejamību e-adreses kontā.

Plānots, ka likums stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā. Savukārt fiziska persona, reģistros neminēta persona un valsts iestāde, izņemot tos, kam noteikts ilgāks laiks risinājumu izvērtēšanai, e-adresi varēs lietot ne vēlāk kā no 2018.gada 1.janvāra.

Ziņu avots: LETA

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.