31.martā videoseminārs “Kā pašvaldībai efektīvi sagatavoties e-Adreses ieviešanas projektam”

E-prasmju nedēļas ietvaros ZZ Dats organizē video semināru “Kā pašvaldībai efektīvi sagatavoties e-Adreses ieviešanas projektam?”

Oficiālās elektroniskās adreses likums noteic, ka valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un to iestādēm, kā arī privātpersonām, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, eAdreses izmantošana ir obligāta no 2018. gada 1. jūnija.

Video semināra laikā VARAM pārstāve Inese Gaile sniegs plašu informāciju par to, kas ir eAdrese, kādi ir tās ieviešanas termiņi un kā pašvaldībai būt gatavai tās ieviešanai. SIA ZZ Dats pārstāvji – Zita Janitēna un Edžus Žeiris, stāstīs par iespējamo dokumentu apriti ieviešot e-adresi, par izaicinājumiem pēc eAdreses ieviešanas.

Tiešraidi 31.martā varēs skatīties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā – šeit. Tiešraides sākums plkst.15:00.

Jautājumus saistībā ar e-Adreses ieviešanu aicinām sūtīt uz e-pastu marketings@zzdats.lv.

Video semināra mērķauditorija: pašvaldību iestāžu pakalpojumu sniegšanas organizēšanas, juridisko, informāciju tehnoloģiju un lietvedības jautājumu atbildīgie darbinieki.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.