11 novados ir uzsākta G-VEDIS ieviešana

11 novados – Auces, Babītes, Baltinavas, Brocēnu, Kārsavas, Ķekavas, Rēzeknes, Ropažu, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, ir uzsākta resursu vadības sistēmas (RVS) G-VEDIS ieviešana un lietotāju apmācība. Apmācību laikā lietotāji tiek iepazīstināti ar sistēmas moduļiem, kā arī apgūst konkrētu tēmu – biznesa procesu, moduli, funkcionalitāti, lai nodrošinātu turpmāko procesu optimizāciju.

RVS G-VEDIS nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu. 10 gadu laikā sistēmas lietotāju skaits ir strauji audzis – no 8 lietotājiem 2006.gadā līdz 1500 grāmatvežiem un ekonomistiem, kuru ikdienas darba galvenais palīgs ir RVS G-VEDIS.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.