11 novados ir uzsākta G-VEDIS ieviešana

11 novados – Auces, Babītes, Baltinavas, Brocēnu, Kārsavas, Ķekavas, Rēzeknes, Ropažu, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, ir uzsākta resursu vadības sistēmas (RVS) G-VEDIS ieviešana un lietotāju apmācība. Apmācību laikā lietotāji tiek iepazīstināti ar sistēmas moduļiem, kā arī apgūst konkrētu tēmu – biznesa procesu, moduli, funkcionalitāti, lai nodrošinātu turpmāko procesu optimizāciju.

RVS G-VEDIS nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu. 10 gadu laikā sistēmas lietotāju skaits ir strauji audzis – no 8 lietotājiem 2006.gadā līdz 1500 grāmatvežiem un ekonomistiem, kuru ikdienas darba galvenais palīgs ir RVS G-VEDIS.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.