SIA ZZ Dats: Augsti kvalificētiem darbiniekiem vienmēr būs stabilas attīstības iespējas savā valstī – Latvijā

Par godu Latvijas Republikas 104. gadadienai tradicionāli darbiniekiem rīkojām Latviskās Sviestmaizes brokastu rītu. Svētku atzīmēšana kopā ar kolēģiem dziedot latviešu dziesmas dažādas latviskās noskaņās, Latvijā ražoto produktu cienasts, sarunas par paveikto un iecerēto stiprina kolektīva kopību, patriotismu un ticību Latvijas nākotnei, pārliecināts SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

“Darbs dara darītāju! Palielinās Latvijas sabiedrības gatavība un pieprasījums saņemt dažādus valsts, pašvaldības pakalpojumus digitāli, tie kļūst aizvien dažādāki, un mēs visi ejam laikam līdzi, savu darbu darot atbilstoši jaunajām tendencēm. Lepojamies, ka esam uzņēmums, kurā sastopas zināšanas, idejas un tehnoloģijas, lai radītu sabiedrībai nozīmīgus IT risinājumus. Laikā, kad augsti kvalificētu darbinieku nodrošinājums, īpaši IT nozarē, ir izaicinājums, esam gandarīti, ka šodien ZZ Dats esam 180 kolēģi! No tiem lielākā daļa darbinieku ir jau ilgstoši strādājoši IT projektu vadītāji, programmētāji, testētāji un sistēmanalītiķi, kuriem varam nodrošināt labi apmaksātu darbu, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu stabilas un drošas attīstības iespējas savā valstī – Latvijā,” ir gandarīts SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.