ZZ Dats sistēmas gatavas euro!

2014. gada 1. janvārī Latvija ieviesīs euro, kļūstot par 18. eirozonas valsti!

Taču bez banknotēm un monētām pāreja uz jaunu pamatvalūtu vistiešākajā veidā ietekmēs informācijas sistēmas, kas darbojas ar valūtas vienībām.

Māris Ziema, ZZ Dats direktors: “Uzlabojot ZZ Dats informācijas sistēmas, vēlamies nodrošināt klientiem maksimāli ērtu un efektīvu euro ieviešanas procesu. Informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai noris vairākos posmos. Šobrīd esam finiša posmā, kad programmatūrās veicam pēdējos akcepttestēšanas darbus. Sistēmās esam iekļāvuši visas ar euro ieviešanu saistītās izmaiņas, kas lietotājiem būs nepieciešamas šī gada beigās un nākamā gada sākumā.”

Klientu zināšanai – visi summu lauki datu bāzēs, kas ietekmēs datus vai aprēķinus latu nomaiņas pret  euro periodā (klientu dati, parametri, programmas iestatījumi, normatīvi), tiks konvertēti uz euro. Galvenajiem datu objektiem (nekustamā īpašuma nodoklis, pabalstu izmaksas, personu ienākumi u.c.) atsevišķos datu bāzes laukos tiks saglabātas arī atbilstošās vērtības latos. Visas sistēmu saskarnes un izmaiņas ir izveidotas tā, lai lietotājiem nebūtu nepieciešamas jaunas iemaņas darbā ar sistēmām latu nomaiņas pret   euro periodā.

Edžus Žeiris, ZZ Dats dirketora vietnieks attīstības jautājumos: „Mēs apzināmies euro veiksmīgas un efektīvas ieviešanas nozīmi, tāpēc intensīvi turpinām strādāt pie jaunās funkcionalitātes izstrādes un savlaicīgas piegādes klientiem!”

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]