ZZ Dats realizējis valsts informācijas sistēmu datu savietošanu

Līdz šim gadam daudzbērnu ģimenēm, kurām ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu, bija jāiesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegums un dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojuma piemērošanu. Savukārt šogad ir savietotas valsts informācijas sistēmas, kas ļauj pašvaldībai automātiski uzzināt, kurām ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Nepieciešamie dati ir nodoti pašvaldībām ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību. Kopējais daudzbērnu ģimeņu skaits – 18 429, no tām atvieglojumi pienākas 6528 ģimenēm.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]