ZZ Dats dalība apmācību projektā

Atbalstot savu darbinieku kompetences celšanu, inovatīvu risinājumu izpēti un ieviešanu, kā arī zināšanu apmaiņu un progresīvus pētījumus, tādējādi sekmējot uzņēmuma konkurētspēju, ZZ Dats aktīvi piedalās ES līdzfinansētos projektos.

ZZ Dats piedalās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 2010.gada. 22.novembrī noslēgtajā līguma Nr. L-APA-10-0022 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” (LIAA) projektā „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005 īstenošanu, kas tika pieteikts 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” programmai.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”.

Vairāk informācijas par projektu: http://kur.ir?apmacib

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]