VPS attīstības konference 2014

 

Vienotās Pašvaldību Sistēmas attīstības konference

30.septembrī ZZ Dats organizēja informatīvo konferenci pašvaldību vadības pārstāvjiem, finanšu un IT nodaļu vadītājiem par Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) attīstību. Konferences mērķis bija pulcēt vienkopus ekspertus, speciālistus un ieinteresētās puses, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem IT risinājumiem pašvaldībām, VPS sasaisti ar valsts reģistriem un reģistru datu izmantošanu, procesu optimizāciju un informācijas sistēmu integrāciju, e-pakalpojumu iespējām un bezpapīra tehnoloģijām.

Konferencē piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki – no 90 Latvijas pašvaldībām. Konferences dalībniekus uzrunāja ZZ Dats direktors Māris Ziema, tā vietnieki Edžus Žeiris un Dainis Dosbergs, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, Swedbank valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Kukute, Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve un ZZ Dats projektu vadītāji.

Ieskats konferencē – http://kur.ir?zzfacebook

Prezentācijas no konferences
Signe Bāliņa Pašvaldību loma e-sabiedrības attīstībā
Sanita Šķiltere Valsts un pašvaldību informācijas kopīgas izmantošanas nepieciešamība
Māris Ziema un Edžus Žeiris Vienotās Pašvaldību Sistēmas izaicinājumi un iespējas
Dainis Dosbergs Komplekss risinājums finanšu uzskaitei un analīzei
Raivis Kivkucāns Efektīva pabalstu administrēšana pašvaldībā
Ina Balgalve Lietotāja pieredze
Dainis Dosbergs Jaunas iespējas budžeta plānošanā un izpldes kontrolē
Līva Šteinberga Bezpapīra tehnoloģijas personāla vadības procesos
Dainis Dosbergs Pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu optimizācija
Ilze Kukute Naudas plūsmas pārvaldīšana pašvaldībās
Edžus Žeiris Valsts reģistru un citu sistēmu datu izmantošana Vienotajā Pašvaldību Sistēmā
Lauma Jokste Efektīva pašvaldības nekustamo īpašumu nomas administrēšana
Vita Jekimova E-pakalpojumu neizmantotās iespējas
Edžus Žeiris Viedās pašvaldības