Pašvaldību forums 2016

 

Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”

Turpinot veiksmīgi iesākto tradīciju, jau otro gadu pēc kārtas ZZ Dats un Swedbank aizvada forumu “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”.

Foruma laikā nozares eksperti un speciālisti apskatīja pašvaldībām aktuālus jautājumus – publiskie iepirkumi pašvaldībām, valsts un pašvaldību sadarbība informācijas un datu izmantošanas jomā, informācijas sistēmu drošības prasības publiskajam sektoram, e-rēķinu aprites attīstība u.c.

Prezentācijas

E-pārvaldes prioritātes pašvaldībām

Rinalds Muciņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Pašvaldību funkciju elektronizācija – bieds vai iespējas

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Pašvaldību un Vienotās pašvaldību sistēmas sinerģija

Edžus Žeiris, ZZ Dats direktora vietnieks

Kā dzīvosim digitālajā sabiedrībā? Nozīmīgākās tendences un to praktiskā ietekme Ģirts Bērziņš, Swedbank AS valdes loceklis

E-rēķinu aprites attīstība kopsolī ar tehnoloģijām

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente

Informācijas sitēmu drošības prasības publiskajam sektoram

Edgars Tauriņš, CERT.LV IT drošības speciālists

Publiskie iepirkumi pašvaldībām

Oļegs Fiļipovičs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras elektronisko iepirkumu departamenta direktors

Valsts un pašvaldību sadarbība informācijas un datu izmantošanas jomā

Lita Marnauza, Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes direktora vietniece

Jaunums Vienotās pašvaldību sistēmas saimē – lietvedības sistēma LIETVARIS

Aija Švēde, ZZ Dats projektu vadītāja

Finanšu aprites procesu pilnveides iespējas un risinājumi

Dainis Dosbergs, ZZ Dats direktora vietnieks

Pašvaldības pieredze strukturētu datu (e-rēķinu) saņemšanas un apstrādes procesos Jānis Bergmanis, Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes priekšnieka vietnieks

Bankas uzsāk pāreju uz bezkontakta kartēm. Kas jāņem vērā publiskajam sektoram?

Beāte Krauze, Swedbank AS Naudas pārvaldības daļas vadītāja

Pašvaldības pieredze ar bezskaidras naudas norēķiniem

Patricija Andersone, Priekules novada domes Finanšu nodaļas vadītāja

Silvija Skadiņa, Priekules novada domes galvenā kasiere

Klientu ieradumu maiņa. Bankas kontu izraksti ar e-Zīmogu

Ervins Alksnis, Rīgas Sociālā dienesta vadītājs

Pašvaldības finanšu pārraudzība no vadītāja skata punkta

Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs