Iesniegumu formas

Aizpildītus un parakstītus iesniegumus ieskanētā veidā sūtiet uz e-pasta adresi serviss@zzdats.lv vai faksu 67686956.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties pa tālruni 67333600 vai e-pastu: serviss@zzdats.lv.

Jauna lietotāja izveide vai esoša lietotāja tiesību papildināšana

Lūdzu, izvēlieties atbilstošo veidlapu – vienu vai vairākas. Iesnieguma veidlapa sastāv no lietotāja iesnieguma un Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) lietošanas noteikumiem. Parakstītam jābūt gan lietotāja iesniegumam, gan VPS lietošanas noteikumiem.

APUS Administratīvo pārkāpumu uzskaite
BRIDZIS Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma
DZIMTS Personu civilstāvokļa aktu reģistrācija un uzskaite
GVEDIS, BUDZETS, KADRI, MADIS, POS RVS G-VEDIS, budžeta plānošana, personāla uzskaite
JUPIS Pašvaldības un valsts reģistru datu pārlūkošana
KADRI Pašvaldības personāla uzskaite
NEKIP Nekustamā īpašuma datu pārlūks
NINO Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
NOMA Nekustamā īpašuma nomas administrēšana
PERS Iedzīvotāju uzskaite un dzīvesvietas reģistrācija
SOPA Sociālās palīdzības administrēšana
Banku modulis Banku datu modulis
Lietotājs tiesību pieprasītājs Lietotājs tiesību pieprasītājs
Tiešais vadītājs saskaņotājs Tiešais vadītājs saskaņotājs
Tiesību administrators Tiesību administrators
LIETVARIS Dokumentu vadība

Lietotāja tiesību anulēšana

Lietotāja tiesību anulēšanas forma
Atkārtotas paroles pieprasīšana
Atkārtotas paroles pieprasīšanas forma