Presentation on the Single Local Governments System at your local government

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) mērķis ir pakāpeniski pilnībā automatizēt visus pašvaldības funkciju nodrošinājuma procesus, lai ievērojami samazinātu procesu atbalstam nepieciešamos resursus. Rezultāts tiek panākts cieši integrējot un automatizējot pašvaldību finanšu ieņēmumu (nekustamā īpašuma nodoklis, nekustamā īpašuma iznomāšana, valsts un pašvaldību nodevas, maksas pakalpojumi, administratīvie sodi, valsts dotācijas u.c.) un izdevumu (sociālā palīdzība, infrastruktūras projekti, iepirkumi, u.c.) administrēšanas sistēmas ar grāmatvedības uzskaiti, nodrošinot pilnīgi precīzu un automātisku visu saistību uzskaiti, izdevumu kontroli un plānošanu.

Ja vēlaties iepazīties ar Vienotās Pašvaldību Sistēmas lietojumprogrammām, tajā skaitā resursu un budžeta plānošanas sistēmu G-VEDIS, un jaunumiem tajās, aicinām sazināties ar mums un vienoties par izdevīgāko laiku prezentācijai Jūsu pašvaldībā.

Kontaktpersona: Vita Jekimova, tālr. 67439835

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]