Veiksmīgi noritējusi Vienotās Pašvaldību Sistēmas pāreja uz eiro valūtu!

Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) lietotāji, 110 novadi un 9 republikas nozīmes pilsētas, kopumā vairāk kā 30 000 aktīvie lietotāji, var sākt pilnvērtīgu darbu eiro valūtā.

Pirmajā 2014.gada darbdienā jeb 2.janvārī pašvaldības savus pakalpojumus var nodrošināt pilnā apmērā, jo pašvaldību informācijas sistēmas, kas palīdz nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, grāmatvedības uzskaiti, sociālo pakalpojumu sniegšanu u.c. ir pilnībā pielāgotas darbam ar eiro valūtu.

Visas VPS sastāvā esošās lietojumprogrammas – resursu vadības un budžeta plānošanas sistēma G-VEDIS, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma NINO, sociālās palīdzības administrēšanas sistēma SOPA, u.c. ir pilnībā pielāgotas un gatavas darbam ar eiro valūtu.

Kopumā ir nokonvertēti Nekustamā īpašuma nodokļa dati, vairāk kā 800 000 klientiem, VPS lietojumprogrammā NINO un sociālo pabalstu izmaksu dati – vairāk kā 200 000 klientiem, VPS lietojumprogrammā SOPA.

Resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmu G-VEDIS šobrīd lieto 21 pašvaldība, eiro ieviešana šajā lietojumprogrammā, atbilstoši plānam vēl turpinās, pakāpeniski slēdzot grāmatvedības kontus latos. Ikdienas darbs šajā lietojumprogrammā tiek nodrošināts jau eiro valūtā.

SIA ZZ Dats, tāpat kā ikviens eiro ieviešanā iesaistītais uzņēmums, ir darījis un turpina darīt maksimāli iespējamo, lai pārejas process uz eiro valūtu būtu viegli saprotams, ērts un drošs.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]