Блог
Foto5
28.06.2017.

Ar 2017. gada 1. jūliju stājas spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz, ka persona, kurai piešķirts personas kods, kurš satur dzimšanas datumu, vienu reizi var lūgt piešķirt jaunu personas kodu, kurā dzimšanas datums neattēlojas. Pamats šādām likuma izmaiņām ir aprakstīts likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” anotācijā, kur tiek norādīts, ka Latvijā līdz šim esošais […]

kindle
07.12.2016.

Skenēti dokumenti, kas nav parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, ir dokumenti bez juridiska spēka. Līdz ar to tiem ir tikai informatīva vērtība. Atvasinājumus (kopijas, norakstus, izrakstus) no šādiem dokumentiem gatavot nedrīkst, jo pēc būtības tā būtu dokumentu viltošana. Ieskenētus dokumentus var drukāt, ja tas ir nepieciešams, tos var apstiprināt, uz tiem var rakstīt rezolūciju, bet […]