Sociālās sfēras procesu pārvaldība
Sociālās sfēras procesu pārvaldība

Sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogramma SOPA ir universāls sociālās sfēras modulārs risinājums, kas sastāv no vairākiem savstarpēji integrētiem risinājumiem, tajā skaitā, integrācijas platforma ar Valsts reģistriem un citām ārējām sistēmām. Risinājums sniedz daudzpusīgu un plašu pielietojumu valsts un pašvaldību pakalpojumu un datu apstrādei, tajā skaitā, reģistru un ārējo sistēmu integrācijas, datu savstarpējo savietošanu un datu apmaiņas un citu funkcionalitāti, lai vienuviet varētu redzēt visu, kas saistīts ar klienta elektronisko lietu. Risinājumu var paplašināt un pielāgot atbilstoši klienta izvirzītajiem mērķiem.

Pašvaldībām

SOPA paredzēta pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaitei un sociālās palīdzības procesa administrēšanai. Kā Vienotās Pašvaldību Sistēmas daļa, SOPA cieši saistīta ar vairākām ZZ Dats programmām – personu dzīvesvietas uzskaiti (PERS), dzimtsarakstu reģistrāciju (DZIMTS), nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu (NINO) un citām.

Pašvaldības ieguvumi, lietojot lietojumprogrammu SOPA:

document-32(4)Efektīvāka klienta materiālās situācijas izvērtēšana (īpašumi, ienākumi), izmantojot valsts reģistros un citās ārējās sistēmās pieejamos datus.

glasses-32(1)Iespēja kontrolēt pabalstu saņēmējus – novērst varbūtību, ka klients saņem GMI, mājokļa u.c. pabalstus vairākās pašvaldībās vienlaicīgi.

printer-32(2)Automātiska izdruku ģenerēšana un drukāšana – iesniegumi, iztikas līdzekļu deklarācijas, lēmumi, izziņas, līgumi, vienošanās u.c.

gear-2-32(3)Automātisks pabalsta aprēķins, izmantojot sistēmā reģistrētos klienta ienākumu un mājokļa parametru datus.

change-user-32Trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa noteikšana un automātiska nodošana nekustamā īpašumu nodokļa administrēšanas nodaļai un citām ārējām iestādēm.

cash-receiving-32Pabalstu izmaksu un pārskaitījumu plūsmas administrēšana.

statistics-32(2)Pārskatu un atskaišu veidošana – gan pašvaldības vajadzībām, gan valsts institūcijām (tai skaitā, valsts ikmēneša atskaites un gada atskaite).

Ne pašvaldībām

SOPA paredzēta kā sociālās sfēras universāla integrācijas platforma, klienta datu apkopošanai, pakalpojumu sniegšanai, dažādu moduļu integrācijai (atvieglojumi, pabalsti, sociālās programmas, valsts pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem), kā arī citu iestāžu izvirzīto mērķu sasniegšanai, ko nosaka normatīvo aktu regulējums un/vai citi saistošie dokumenti. Piemēram, iestādēm ir iespēja realizēt sociālo atvieglojumu funkcionalitātes nodrošināšanu tām uzlikto pienākumu apjomā un robežās.

SOPA modulis E-atvieglojumi – AMIS (var tikt izmantots gan pašvaldībām, gan ne pašvaldībām)

Modulis nodrošina elektronizētu un automatizētu datu apstrādi, piemēram, šādiem procesiem:

 • Iedzīvotāja un skolēna e-apliecību izveides vai nomaiņas pieteikumu izveides elektronizāciju un automatizāciju un karšu reģistrācijas procesu monitoringu;
 • Automatizētu e-karšu saņēmēju (personu) un arī atvieglojumu saņēmēju reģistru datu izgūšanu no:

  – Valsts un pašvaldību informācijas sistēmām;

  – Citā sistēmām;

  – Importējot no ārējiem datu avotiem.

 • Elektronisku atvieglojumu saņēmēju reģistru izveidi un aizpildīšanu, izmantojot E-atvieglojumi lietotāju saskarnes;
 • Piešķiramo atvieglojumu apjomu un nosacījumu automatizētu aprēķinu;
 • Atvieglojumu saņēmēju sarakstu (atvieglojumu norādījumu) automatizētu ģenerēšanu, atjaunošanu un nodošanu karšu maksājumu apstrādes centram tiešsaistes režīmā;
 • Pārskatu un statistisko datu atskaišu izveidi par e-karšu lietojumu, atvieglojumu piešķiršanu;
 • Lietotāju tiesību administrēšanas centralizāciju un Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumu Nr.442 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālām drošības prasībām” prasību izpildi, izmantojot lietotāju administrēšanas un monitoringa apakšsistēmu.

Veicot moduļa ieviešanu, tiks veikta esošo sistēmu datu konvertācija, lai nodrošinātu atvieglojumu administrēšanas procesu nepārtrauktību.