Resursu vadība un grāmatvedības uzskaite
Resursu vadība un grāmatvedības uzskaite

 Kas ir GVEDIS?                                   GVEDIS funkcionalitāte

GVEDIS priekšrocības

Kas ir GVEDIS?

GVEDIS ir informācijas sistēma resursu vadībai un grāmatvedības uzskaitei. Sistēma nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu. Tā ir specializēta pašvaldībām un to pakļautības iestādēm.  Vairāk kā 1000 lietotāju ikdienā strādā ar RVS GVEDIS.

 

Funkcionalitāte

mape

Datu klasifikācija
nauda

Naudas līdzekļu uzskaite
krajumi

Krājumu uzskaite
ilgerm

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
debitori

Debitoru - kreditoru uzskaite
Ligumi

Līgumu uzskaite
 personals

Personāla uzskaite un algu aprēķins
integracija

 Integrācija ar informācijas sistēmām
statistika

Pārskatu veidošana un konsolidācijas iespējas

Sistēma nodrošina ērtu budžeta plānošanu, konsolidāciju, atskaišu sagatavošanu un budžeta izpildes kontroli, kas ievērojami atvieglo pašvaldību vadības un grāmatvedības speciālistu darbu.

Priekšrocības

budzetaplanBudžeta plānošana un kontrole

Budžeta ievadi un kontroli iespējams deleģēt pašvaldības pakļautībā esošās iestādes atbildīgajiem darbiniekiem, piemēram, skolas vadībai, kas būtiski samazina budžeta plānošanas nodaļas darba apjomu.

Pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāju piekļuves iespējas budžeta plānošanas modulim ļauj ikdienā sekot iestāžu izdevumiem un atšifrēt tos pēc notikušajiem darījumiem.

Galvenās funkcijas

- Centralizēta un decentralizēta budžeta plānošana
- Tāmju un to paskaidrojumu rakstu ievade, saskaņošana un apstiprināšana 
- Budžeta un tāmju grozījumi
- Plašas tāmju un budžeta atskaišu veidošanas iespējas
- Datu atlases un grupēšanas iespējas pēc budžeta veida, pašvaldības iestādes, finansējuma avota un citām budžeta plānošanas dimensijām
- Budžeta konsolidēšana

“Budžeta plānošanas modulis nodrošina iespēju uzsākt budžeta plānošanu pašvaldības iestādēs, mūsu gadījumā – skolās, pirmsskolu izglītības iestādēs utt. un tā apstiprināšanu veikt finanšu nodaļā. Budžeta plānošana tiek veikta interneta pārlūkprogrammā, tas nozīmē, ka katrs lietotājs ar savu paroli var piekļūt budžetam no jebkuras darba vietas, kur pieejams internets. Līdz ar šo iespēju mums pazuda rūpes par papildus MS Excel dokumentiem budžeta plānošanas periodā no pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm. Vēlamies vērst uzmanību, ka pašvaldības iestāžu vadītāji redz iestādes budžetu, paši var veikt izmaiņas tāmēs, redzēt izpildi un izdrukāt atskaiti par budžeta izpildi jebkurā brīdī par jebkuru periodu.” Sandra Rizga , Jaunjelgavas novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.

integracijaarVPSIntegrācija ar Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām

Lai nodrošinātu pilnīgi precīzu un automātisku saistību uzskaiti un automatizētus pašvaldības funkciju nodrošinājuma procesus, vairākas Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas ir integrētas ar RVS GVEDIS.

Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma SOPA

RVS GVEDIS un SOPA integrācija nodrošina izmaksājamo pabalstu datu saņemšanu resursu vadības sistēmā pēc pabalsta apstiprināšanas SOPA, maksājumu uzdevumu, kases izdevumu orderu vai avansa norēķinu dokumentu veidošanu, balstoties uz saņemtajiem datiem, kā arī automātisku sociālās palīdzības izmaksas apstiprinājuma reģistrēšanu lietojumprogrammā SOPA.

Nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogramma NOMA

Nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogramma NOMA un RVS GVEDIS integrācija nodrošina nomas līgumu, rēķinu un maksājumu uzskaiti resursu vadības sistēmā GVEDIS. Savukārt grāmatvedībā apstrādātie ieņēmumi automātiski tiek reģistrēti lietojumprogrammā NOMA.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma NINO

RVS GVEDIS un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanas lietojumprogrammas NINO integrācija nodrošina apstrādāto NĪN maksājumu datu atpazīšanu RVS GVEDIS un ieņēmumu sadalīšanu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

edinasanaIntegrēts ēdināšanas modulis

Modulis nodrošina iespēju veikt ēdienkaršu plānošanu un uzturvērtību kontroli, kā arī integrāciju ar RVS GVEDIS esošo pārtikas produktu noliktavu. Pārtikas produktu noliktava nodrošina vienkāršu un ērtu produktu uzskaiti, un produktu esamības apskati, kā arī kontroli noliktavā uz noteiktu datumu. Produktu apgrozījuma kontrole kā kilogramos, tā arī produktu iepakojumu vienībās. Atbilstošo datu apstrādi iespējams uzticēt atbildīgajām personām, tādējādi atvieglojot grāmatvedības darbu.

Apmeklējumu uzskaite izglītības iestādēs

Risinājums palīdz uzlabot klientu apkalpošanas servisu, nodrošinot ātru un ērtu piekļuvi informācijai par apmeklējumu uzskaiti un maksājumu bilanci.

Izglītības iestāžu darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja veikt apmeklējumu uzskaiti. Balstoties uz elektroniski iesniegto informāciju RVS GVEDIS tiek veidots rēķins par sniegtajiem izglītības iestādes pakalpojumiem. Nav nepieciešama atkārtota datu ievadīšana grāmatvedības sistēmā. Vienotā piekļuves punkta VISVARIS lietotājam ir pieejama operatīva informācija par veikto maksājumu bilanci.

“RVS GVEDIS integrētais ēdināšanas modulis ir lietotājiem vienkārši apgūstams un ērti lietojams. Atzinīgi vērtējam plānoto un faktisko izmaksu rēķināšanu uz katru dienu pa ēdieniem un ēdienreizēm.” Inita Trakina, Lielvārdes novada domes centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede.

euroBanku tiešsaistes risinājumi

Datu apmaiņas tiešsaistes risinājums ar komercbankām, Valsts kasi un Latvijas Pastu nodrošina kontu izrakstu saņemšanu un apstrādi resursu vadības sistēmā GVEDIS.

 banka_logo  SEB  citadele_logo_2010_lv  valsts-kase-logo
 lejupielāde (1)  LP logo

Risinājums karšu maksājumu darījumu apstrādei

ZZ Dats un Swedbank kopīgi izstrādātais risinājums nodrošina iespēju automātiski apstrādāt veiktos darījumus ar bankas maksājumu kartēm un klientam izsniegt kvīti, kas satur pilnu informāciju par veikto darījumu. Risinājums izveidots automātiskai ienākošo maksājumu sadalīšanai pa darījumiem. Resursu vadības sistēmā GVEDIS ienākošie maksājumi tiek atpazīti, tiem tiek piekārtota grāmatvedības informācija no apmaksātā rēķina vai VISVARIS definētas kontējumu shēmas.

Galvenās funkcijas

- Iespēja atlasīt apmaksai visas iedzīvotāja saistības pret pašvaldību vai tās iestādēm 
- Iespēja pieņemt apmaksu par vairākiem pakalpojumiem vienā maksājumā
- Detalizētas atskaites par veiktajiem darījumiem un darījumu veidiem

Piemērs maksājumu karšu apstrādes procesam

poga_agrak

process_agrak

poga_tagad

process_tagad

“Iedzīvotājiem ir radīta ērtāka apmaksas kārtība, jo POS terminālu programmatūra nodrošina, ka ievadot klienta personas datus, iedzīvotājiem ir iespēja precīzi norādīt visus apmaksājamos rēķinus, pat ja rēķins nav paņemts līdzi, kā arī veikt to apmaksu. Risinājums vērtīgs arī tādēļ, ka pašvaldība var apstrādāt maksājumus tā, lai tie nav jāievada manuāli un nav jāreģistrē katrs darījums vismaz divas reizes – saņemot maksājumu no klienta un grāmatojot grāmatvedībā” Anete Vaivade, Ādažu novada domes galvenā grāmatvede.

epakE-pakalpojumi

epak_koksPašvaldības iedzīvotājiem var piedāvāt ērtāku norēķinu veidu – rēķinu apmaksai izmantot www.epakalpojumi.lv portālu.

Portāls sniedz iespēju apskatīt un apmaksāt pašvaldības piestādītos rēķinus, izmantojot kādu no sekojošām internetbankām: Swedbank, SEB, Luminor, PNB Banka, MTB vai Citadele.

Importējot ienākošos maksājumus RVS GVEDIS, kas veikti, izmantojot rēķinu apmaksas iespējas portālā, maksājuma dokumentā automātiski tiek aizpildīta informācija no apmaksātā rēķina grāmatojumiem. Iespējama arī automātiska šādu apstrādāto maksājumu iegrāmatošana.

Pārejot no papīra rēķiniem uz elektroniskajiem rēķiniem, pašvaldības ne tikai saudzē dabu, bet arī ietaupa līdzekļus. Nozīmīgi, ka šādā veidā pašvaldība dod iespēju saviem iedzīvotājiem un klientiem kļūt videi draudzīgākiem.

Skaitītāju rādījumu iesniegšana

Pašvaldības, rūpējoties par savu klientu apmierinātību un darba procesu uzlabošanu, iedzīvotājiem var piedāvāt ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt elektroniski. Elektroniskais pakalpojums “Skaitītāju rādījumu iesniegšana” nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez maksas tiešsaistē iesniegt skaitītāju rādījumus www.epakalpojumi.lv portālā. Pēc iesniegšanas rādījumi automātiski ir pieejami namu apsaimniekotājiem RVS GVEDIS.

licenc.polLicencēšanas politika

Neierobežots:

- moduļu skaits;
- sistēmas lietotāju skaits;
- sistēmā apstrādājamo datu apjoms.