Personas dzimtsarakstu reģistrācija
Personas dzimtsarakstu reģistrācija

Programma paredzēta personas dzimtsarakstu aktu reģistrācijai un dažādu pārskatu veidošanai.

Galvenās funkcijas

document-32(3)Personas dzimšanas reģistra ierakstu datu uzkrāšana un uzskaite.

wedding-rings-32Personas laulības reģistra ierakstu datu uzkrāšana un uzskaite.

text-file-4-32Personas miršanas reģistra ierakstu datu uzkrāšana un uzskaite.

gear-2-32(2)Sasaiste ar ārējiem valsts reģistriem.

user-32Civilstāvokļu aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu un dzimtsarakstu reģistru ierakstu pamatojuma dokumentu uzskaite un administrēšana.

printer-32(1)Pārskatu un atskaišu veidošana.

Lietojumprogrammā iespējams veidot un reģistrēt izdrukas, kuras var iedalīt šādās grupās:

  • izziņas, iesniegumi un paziņojumi;
  • apliecību izdrukas;
  • izdrukas no reģistru ierakstiem;
  • ziņu aktualizēšanas veidlapas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
  • atzinumi par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu, papildināšanu, labošanu.