Nekustamā īpašuma nomas administrēšana
Nekustamā īpašuma nomas administrēšana
Nekustamā īpašuma nomas administrēšana

Lietojumprogramma NOMA pašvaldībai atvieglo tās nekustamo īpašumu nomas objektu administrēšanu, savukārt iedzīvotājiem (portāla www.epakalpojumi.lv lietotājiem) nodrošina pieeju pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu sarakstam, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem.

Lietojumprogrammas funkcijas

ie-32(1) Pašvaldības nomas objektu publicēšana – www.epakalpojumi.lv (iesniegums e-pakalpojuma darbības uzsākšanai).

monitor-32Pieteikšanās tiešsaistē nekustamā īpašuma objektu nomai portālā www.epakalpojumi.lv .

bill-32(1)Nomas līgumu uzskaite un administrēšana.

forward-32Rēķinu veidošana un automātiska to sūtīšana uz e-pastu.

globe-32Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšana.

Modulis darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai

ZZ Dats sadarbībā ar VRAA ir izstrādājis moduli darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai (LIZ modulis). LIZ modulī ir realizēta funkcionalitāte, kas ļauj:

 • Reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu;
 • Veikt pārbaudes 7 valsts nozīmes reģistros/ Informāciju sistēmās;
 • Ģenerēt izziņas (lēmuma) sagatavi;
 • Augšupielādēt pie iesnieguma dažādus dokumentus.

Lai iegūtu tiesības strādāt ar LIZ moduli, pašvaldības darbiniekam/-iem jāpieprasa tiesības, aizpildot tiesību pieprasījumu veidlapu – iesniegums “NOMA”. Veidlapa pieejama šeit. Veidlapā jāatzīmē tiesību līmenis “Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas modulis”. LIZ modulis ir integrēts lietojumprogrammā NOMA un pēc tiesību piešķiršanas darbinieks/-i varēs tam pieslēgties caur tīmekļa pārlūku, ejot uz adresi www.visvaris.lv

LIZ modulī iespējams iegūt šādus datus:

 • Lauksaimniecības zemes pircēja – fiziskas personas valstisko piederību un pilsonību, kā arī lauksaimniecības zemes pircēja – juridiskas personas īpašnieku – fizisku personu valstisko piederību un pilsonību no PMLP Iedzīvotāju reģistra.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa parādu stāvokli par visā valstī esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
 • Valsts ieņēmumu dienesta parādu stāvokli par visu valsti.
 • Uzņēmuma reģistra pilno izziņu un informāciju par pircēja – juridiskas personas īpašniekiem.
 • Personas īpašumā esošos nekustamos īpašumus no Zemesgrāmatas.
 • Personas īpašumā esošo īpašumu zemes vienības, to LIZ platības un kopējo personas īpašumā esošo LIZ platību no Valsts zemes dienesta.
 • Informāciju par to, vai pēdējo trīs gadu laikā persona ir saņēmusi vienotos platību maksājumus no Lauku atbalsta dienesta.

Visām pašvaldībām automātiski ir pieejama iespēja pārbaudīt personas nekustamā īpašuma parādu par visā valstī esošajiem nekustamajiem īpašumiem un iespēja pārbaudīt personas pilsonību un valstisko piederību (ja lietotājam līdz šim ir bijušas PMLP piešķirtās tiesības). Ar pārējiem valsts reģistriem un valsts informācijas sistēmām ir jākārto atsevišķas vienošanās par augstākminēto datu iegūšanu. Jautājumos kādas formalitātes ir jānokārto, lūdzu zvaniet pa tālruni: 67333600 vai rakstiet uz e-pastu zzdats@zzdats.lv

Noderīga informācija

1. Prezentācija – Lauksaimniecības zemju modulis

2. Videodemonstrācija – http://kur.ir?lauksaimn

3. Vēstule Zemesgrāmatas datu pieprasīšanai – vēstules paraugs

4. Lietotāja anketa Zemesgrāmatas datu pieprasīšanai – anketa