Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana

Sistēma paredzēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un tā ir cieši integrēta ar nekustamā īpašuma informācijas lietojumprogrammu NEKIP.

Lietojumprogrammas funkcijas

info-3-32(1)Informācijas uzskaites, aktualizācija un vēsturiskās informācijas saglabāšana par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, fiziskajām un juridiskajām personām – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kā arī citām ar nekustamo īpašumu saistītām personām. Kā arī personas īpašuma, lietošanas vai nomas tiesībām uz konkrētu īpašumu, to izmaiņu vēsturi.

database-32Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana – nodokļa aprēķins, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm uzskaites, maksāšanas paziņojumu sagatavošana, maksājumu identificēšana un reģistrēšana, nodokļa pārrēķins, parādu dzēšana un pārmaksu pārcelšana, termiņu pagarināšana, soda sankciju aprēķins un atcelšana, termiņu pagarināšana pēc saistibu raksta, personīgo kontu stāvokļu aktualizācija.

document-32(5)Dokumentu uzskaite – maksāšanas paziņojumi, atgādinājumi, brīdinājumi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm deklarācijas un pārskati, īpašuma tiesību dokumenti, lēmumi par zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nodokļa maksātāju iesniegumi un atbildes, izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

printer-32(3)Lietojumprogrammā esošās informācijas meklēšana pēc dažādiem parametriem, sarakstu veidošana, drukāšana un eksportēšana.

glasses-32(2)Informācijas apskate un salīdzināšana tiešsaistes režīmā ar VZD Kadastra reģistru.

map-marker-32Nekustamo īpašumu fizisko objektu meklēšana un attēlošana kartē, darbības ar kadastra karti.

statistics-32(3)Nodokļa prognozes sagatavošana.

Saistība ar citām informācijas sistēmām

Lietojumprogramma tiešsaistē vai ar citu programmu starpniecību izmanto šādu ārēju valsts reģistru datus:

  • Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrs
  • Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs
  • Valsts Zemesgrāmatu reģistrs
  • Valsts ieņēmumu dienesta nodokļa maksātāju reģistrs
  • Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisija