Līgumu uzskaites sistēma
Līgumu uzskaites sistēma

Lietojumprogramma paredzēta visa veida līgumu uzskaitei un izpildes kontrolēšanai.

Lietojumprogrammas funkcijas

cardfileLīgumu pamatdatu reģistrēšana – līguma slēdzēji, līguma priekšmets, līguma reģistrācijas dati, pievienotie dokumenti, atbildīgās amatpersonas.

fileLīguma un pievienoto dokumentu teksta vai attēla faila pievienošana un līguma teksta ģenerēšana.

line_graphLīgumu finanšu saistību reģistrēšana un kontrole:līgumu pamatsummas aprēķinu, līgumsodu un maksājumu reģistrēšana; kavējuma naudas aprēķināšana; līguma konta pārskats un aprēķinu segšanas pārskats; kreditoru un debitoru saraksti.

check_markRēķinu reģistrēšana, akceptēšana, koriģēšana, anulēšana un izdrukāšana.

calLīgumu izpildes nosacījumu kontrole un brīdinājumu paziņojumi lietotājiem. Lietotāja autentifikācijas brīdī tiek atvērta kontroles forma, kurā attēlota informācija par aktuālajām problēmām – piemēram, nokavētajiem līgumu izpildes termiņiem, līgumu maksas pārskatīšanas termiņiem. Ir iespējams katram lietotājam izveidot īpašu kontroļu sarakstu.

scriptSarakstu un pārskatu izdruka vai eksportēšana uz MS Excel.