kur.ir API
kur.ir API

kur.ir -  adrešu saīsināšanas serviss, kuru piedāvā ZZ Dats. Savukārt, Kur.Ir API piedāvā divas REST pakalpes- datu nodošanai Kur.Ir un datu izgūšanai. Lai izmantotu Kur.Ir API, nepieciešams unikālais API identifikators. Savu identifikatoru varat uzzināt, autorizējoties Kur.Ir.