Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana

Lietojumprogramma paredzēta pašvaldībai iemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumu apstrādei un šo datu nodošanai Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Pašvaldība no VID saņem datus par nodokļu maksātāju ieturētajām IIN, avansa aprēķinos vai gada deklarācijās norādītajām summām. Balstoties uz šīm summām, pašvaldības darbinieki veic nodokļa nomaksas kontroli.

Galvenās funkcijas

right-round-32(3)Nodokļu maksātāju iemaksāto IIN maksājumu apstrāde, šo datu nodošana Valsts Ieņēmumu Dienestam (VID).

gear-2-32(6)Nodokļu datu (pēc darba devēju ziņojumiem ieturēto IIN, avansa aprēķinos un gada deklarācijās norādīto summu) saņemšana no VID.

data-backup-32Papildus datu par nodokļu maksātājiem (darba ņēmēju saraksts, bankas kontu saraksts, atvieglojumu un apgādājamo saraksts) saņemšana no VID.

zoom-32IIN ieskaitīšanas pareizības kontrole, IIN parādnieku kontrole.

monitor-32(3)Pašvaldības saņemto vēstuļu u.c. dokumentu reģistrēšana sistēmā (šo datu elektroniska pārņemšana no lietvedības uzskaites sistēmas).

printer-32(4)Dažādu atskaišu un kopsavilkumu sagatavošana par IIN maksājumu datiem, individuālajiem darba veicējiem u.c.

Saistība ar citām informācijas sistēmām

Programma tieši vai pastarpināti izmanto šādu ārēju valsts reģistru datus:

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistrs
  • Valsts zemes dienesta (VZD) Adrešu reģistrs