eriga.lv
eriga.lv

Rīgas domes pakalpojumu portāls eriga.lv izveidots, lai vienkāršotu Rīgas pašvaldības pakalpojumu saņemšanu. Portālā eriga.lv varat iegūt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, pieprasīt un saņemt pašvaldības e-pakalpojumus, sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un rezultātam. Nākotnē portālā tiks apkopota un papildināta informācija par visiem Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Šobrīd portālā pieejami pakalpojumi sekojošās grupās:

  • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi;
  • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība;
  • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas;
  • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi;
  • Izglītība un zinātne.