ePakalpojumi.lv
ePakalpojumi.lv

Tieši laikā!

Portāls ePakalpojumi.lv jau kopš izveides sākuma radīts jaunu e-pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Portālā izveidoti vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un citām organizācijām.

Pieejamie pakalpojumi:

  • Aktuālie dati par nekustamo īpašumu (t. sk. par objektiem) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā;
  • Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksa;
  • Pieteikšanās NĪN elektroniskajam maksāšanas paziņojumam;
  • Mani dati kadastrā;
  • Ziņojums pašvaldībai;
  • Makšķerēšanas licenču iegāde;
  • Skaitītāju rādījumu iesniegšana namu apsaimniekotājiem;
  • Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu nomas pakalpojumi.