Dzīvokļu uzskaite un izīrēšana
Dzīvokļu uzskaite un izīrēšana

Galvenās funkcijas

document-32(1)Iedzīvotāju reģistrēšana palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

statistics-32Pašvaldības īpašumā esošo brīvo dzīvokļu uzskaite.

organization-32Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu piedāvāšanas kārtības iedzīvotājiem nodrošināšana, dzīvokļu apskates norīkojumu un rekomendāciju par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu sagatavošana un uzskaite.

checked-user-32Personu un dzīvokļu datu apstrāde.

monitor-32(1)Reģistrēto personu palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā regulāra atjaunošana un šīs informācijas nodošana attēlošanai pašvaldības portālā.