Atvieglojumu administrēšana
Atvieglojumu administrēšana

Atvieglojumu administrēšanas jautājums ir aktuāls gan valsts, gan pašvaldības līmenī, kā arī uzņēmēju līmenī.

Lai uzlabotu Atvieglojumu piešķiršanas un administrēšanas procedūru (kārtību), tika izanalizēta esošā situācija, pieņemta un aprobēta jaunā Atvieglojumu izmaksas procedūra, kura paredz mainīt Atvieglojumu izmaksas kārtību un par Atvieglojumu saņemšanas objektu izvirza pašu Atvieglojumu saņēmēju.

Šāda pieeja izslēdz interešu konflikta stāvokļus un padara efektīvāku Atvieglojumiem paredzēto līdzekļu izlietojumu. Tā tiek panākts, ka fiksējas tikai reāli notikušie konkrēta Tirgotāja Darījumi un tikai pats Atvieglojumu saņēmējs ir ieinteresēts Atvieglojuma izmantošanā. Atvieglojumu saņēmēji paši nodrošina atvieglojumu saņemšanas neatkarīgu un uzticamu kontroli Atvieglojuma devējam.

Lai ieviestu jaunu Atvieglojumu administrēšanas kārtību tiek piedāvāts izmantot jau esošo maksājumu administrēšanas infrastruktūru (bankas infrastruktūru), kuru pārvalda Bankas, izmantojot E-karti.

E-karte ir daudzfunkcionāla un personalizēta maksājuma karte ar papildus bezkontaktu funkciju (t.sk. VISA/MasterCard maksājuma karte), kurā ir apvienotas Bankas norēķinu kartes un personas autentifikācijas/atpazīšanas funkcijas, un ir izdota vai reģistrēta Izdevējbankā, Atvieglojumu administrēšanai.

Šī karte var tikt plaši lietota dažāda veida Darījumu apmaksai un, citā starpā, to var izmantot, piemēram, kā karti masu pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai.

Plašāka informācija par pakalpojumu šeit – Atvieglojumu administrēšanas modulis