Personāla uzskaite un algu aprēķins

Personāla datu – darba attiecību, rīkojumu, atvaļinājumu, slimības lapu un izglītības datu uzskaite. Ikgadējā un papildus atvaļinājuma un atvaļinājuma uzkrājuma aprēķins. Pašvaldības amatpersonu uzskaite. Plašas atskaišu un pārskatu gatavošanas iespējas. Datu tiešsaistes saņemšana no Valsts izglītības informācijas sistēmas. Darbinieku algu aprēķins atbilstoši LR likumdošanas prasībām. Ar algas aprēķinu saistīto dokumentu ievade. Algas, atvaļinājumu, slimības naudas un nodokļu aprēķins, kā arī nepieciešamo sarakstu un atskaišu sagatavošana, t.sk. Valsts ieņēmumu dienestam.