Pašvaldības saistību apmaksa
Pašvaldības saistību apmaksa

Rīgas domes Klientu attiecību vadības sistēma KAVIS ir integrēta ar kredītkaršu apmaksas risinājumu, kas ļauj klientiem apkalpošanas centros atlasīt visas savas pašvaldībā reģistrētās saistības un apmaksāt vienā transakcijā ar kredītkarti. Samaksātās summas pēc tam tiek automātiski sadalītas pa saņēmējiem, pašvaldības struktūrvienībām BUDZIS sistēmas banku datu modulī.

Pasūtītājs: Rīgas domes Finanšu departaments

Izmantotās tehnoloģijas: Microsoft VisualStudio.NET C#, HTML, JavaScript, DBVS Oracle