Pašvaldības lēmumu parakstīšana
Pašvaldības lēmumu parakstīšana

Rīgas domes priekšsēdētājam ikdienā jāparaksta liels skaits pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu u.c. dokumentu, kas tiek apstiprināti domes sēdēs. Lēmumu sagatavošanas un parakstīšanas process ir laikietilpīgs, kā arī jāņem vērā, ka lēmumi jāparaksta piecās darba dienās pēc domes sēdes, kuru laikā vēl jāpagūst lēmumi sagatavot parakstīšanai. Ir izveidots KAVIS modulis, kas piemērots domes vadītājam. Lēmumi tiek sagatavoti lietvedības sistēmā un pēc tam nogādāti lēmumu parakstīšanai ar vienu pogas spiedienu. Modulis veicina bezpapīru tehnoloģiju attīstību.

Pasūtītājs: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs

Izmantotās tehnoloģijas: Microsoft VisualStudio.NET C#, Java, HTML, JavaScript, DBVS Oracle